Subsidieregeling Dorpsplatforms

Een dorpsplatform is een organisatie die zich actief inzet voor de leefbaarheid binnen één van de kernen in Leudal. Het dorpsplatform komt voort uit de gemeenschap en is er voor de gemeenschap. Het dorpsplatform is verbinder, aanjager en facilitator van activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid. 

Dorpsplatforms kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen bij de gemeente. Per Leudalse kern komt één dorpsplatform voor deze subsidie in aanmerking.

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bedoeld voor dorpsplatforms, gevestigd in de gemeente Leudal. 

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

U dient een subsidie vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aan te vragen. Voor het jaar 2022 (subsidieaanvragen voor het jaar 2023) is de aanvraagdatum eenmalig verlengd naar 1 juli. 

Welke bedragen worden beschikbaar gesteld? 

Per dorpsplatform is maximaal € 2.000,- aan subsidie beschikbaar. 

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

U kunt een subsidie aanvragen voor twee onderwerpen: 

  1. De algemene organisatiekosten van uw dorpsplatform.
  2. Voor activiteiten die u uitvoert ten gunste van de gemeenschap en die de leefbaarheid in de kern vergroten. Denk hierbij aan activiteiten zoals het plaatsen van een kerstboom of bloemtorens, of het opstellen van inspiratieboeken.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Welke documenten heb ik nodig om een subsidie aan te vragen?

Bij het indien van een aanvraag dienen de volgende documenten te worden toegevoegd: 

  • Begroting;
  • Activiteitenplan;
  • Overzicht van de samenstelling van het bestuur en de themawerkgroepen die onder het dorpsplatform vallen.

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beleid Samenleving via info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.