Burgemeester_Désirée_ SChmalsläger

Portefeuille

Openbare Orde en Veiligheid ; Brandweer, Rampenbestrijding, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Noord- en Midden Limburg (GHOR), Veiligheidsregio, Handhaving

Taakvelden

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Handhaving- en handhavingsbeleid incl. RUD
 • Rechtsbescherming (klachtenregelingen / integriteit)
 • Naturalisatie incl. inburgering
 • Kabinet zaken
 • Communicatie
 • Coördinatie AZC
 • Coördinerend portefeuillehouder woonwagenzaken
 • Coördinerend portefeuillehouder regionale samenwerking
 • (Inter-)Nationale- en Provinciale samenwerking
 • Netwerkberaad Midden-Limburg
 • Verwarde personen (duo-portefeuillehoudersschap met wethouder Janssen)
 • Strategische visie

Volg de burgemeester op

twitter