Subsidieregeling Cultuurhistorisch Erfgoed Leudal

De gemeente investeert in het behoud, beheer en gebruik van cultureel erfgoed. Een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed zijn de gebouwde monumenten.  

Monumenten zijn boven- en ondergronds overblijfselen uit het verleden en vertellen iets over de geschiedenis van onze gemeente. Zij dragen bij aan de belevingswaarde van de bebouwde omgeving en zijn in grote mate bepalend voor het karakter en de identiteit van Leudal. De gemeente wil haar cultureel erfgoed in stand houden en beschermen. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld voor het periodiek onderhouden en restaureren van bepaalde typen cultuurhistorische bouwwerken.

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bestemd voor eigenaren van monumenten en overige cultuurhistorische bouwwerken.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Een aanvraag dient uiterlijk 12 weken voor de start van de werkzaamheden te worden ingediend.  

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

  • instandhouding van gemeentelijke monumenten die aangewezen zijn op basis van de erfgoedverordening Leudal;
  • instandhouding en restauratie van niet rendabele rijksmonumenten zoals bijvoorbeeld een kerkgebouw;
  • instandhouding van kleine historische relicten zoals kruisen en kapellen;
  • buitengewoon herstel van kerkgebouwen die niet zijn aangewezen tot rijksmonument.

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl(externe link).

In 2010 heeft de gemeente Leudal de integrale beleidsnota cultureel erfgoedlink naar pdf bestand opgesteld en is tevens de bijbehorende subsidieverordening cultuurhistorisch erfgoed Leudal(externe link) in werking getreden. 
Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Ontwikkeling via info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.