Samen met de 15 gemeenten heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord bindende richtlijnen opgesteld voor het buitensporten voor kinderen en jongeren. Vorige week verruimde het kabinet de mogelijkheden hiervoor, maar stelde wel dat de gemeenten met de sportclubs in overleg moesten gaan om de verruiming goed te organiseren. De veiligheidsregio heeft daarbij gekozen voor een regionaal protocol waarmee lokale verschillen worden voorkomen. De noodverordening is daarvoor aangepast. 
 

Verschil met richtlijnen via sportbonden

Veel sportclubs zijn aangesloten bij een sportbond. Vanuit daar zijn ook al richtlijnen aan de clubs toegestuurd passend bij de desbetreffende sport. Het protocol van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft betrekking op het sporten in totaal, ook als het niet bij een sportclub is. 

Binnensporten georganiseerd buiten

Het protocol geeft daarnaast ook aan, dat bijvoorbeeld leden van binnensport-verenigingen georganiseerd buiten kunnen gaan sporten of zich kunnen aansluiten bij trainingen verzorgd door een buitensport-vereniging. Dit betreft ook jeugdverenigingen (zoals Scouting en Jong Nederland) als ze spelactiviteiten aanbieden die op bewegen gericht zijn.

Binnensport-accommodaties blijven gesloten

Belangrijk te melden is dat binnensport-accommodaties gesloten blijven. Dit geldt ook voor binnen- en buitenzwembaden en fitnessruimtes. Douches, kleedkamers en kantines blijven overal gesloten. Gebruik van de openbare ruimte voor georganiseerd sporten of spelen, kan alleen na melding bij de gemeente.

Voorwaarden

 1. Alle activiteiten worden onder begeleiding uitgevoerd, waarbij uitgegaan wordt van 1 begeleider per 10 kinderen met een maximum van 25 kinderen per activiteit. Bij grotere groepen en dus meerdere begeleiders, houden de begeleiders onderling minimaal 1,5 meter afstand. De trainers/begeleiders houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot pupillen. Voorbeeld: 1 training van voetbalteam onder 10 jaar is 1 activiteit waar dus maximaal 25 kinderen mogen deelnemen en per 10 kinderen 1 begeleider aanwezig moet zijn.
 2. Jongeren tussen de 13 en 18 jaar moeten 1,5 meter afstand bewaren van elkaar.
 3. Voor & na de training handen wassen door alle aanwezigen. 
 4. Er vind geen fysiek contact plaats tijdens de activiteit (handen schudden, high fives, yellen, slidings etc.). 
 5. Sportmaterialen die gebruikt worden, worden zowel voor de activiteit als na de activiteit gedesinfecteerd om de kans op overdragen van het virus te minimaliseren.
 6. Kinderen komen zelfstandig naar de activiteit. Waar dit niet mogelijk is, worden kinderen gebracht door ouders tot aan de poort. Ouders gaan niet het sportcomplex op. In overleg met de sportaanbieder wordt verkeersrouting aangebracht, zodat er geen (zo min mogelijk) kruisend verkeer is (denk met name aan fietsers). Ook (loop)routing op het sportpark is van belang.
 7. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij de sportactiviteit.
 8. Ook kinderen die geen lid zijn van de vereniging mogen meesporten. In overleg met verenigingen wordt bekeken of dit tot extra uitdagingen leidt m.b.t. begeleiding. De leeftijdsgrens is gekoppeld aan de grens die vanuit de vereniging of sporttak wordt gehanteerd. Advies richting gemeenten is om verenigingen hierin te ondersteunen. Advies aan verenigingen is ook om hiervoor geen contributie te heffen en dit te zien als sportkennismakingslessen voor de betreffende niet-leden.
 9. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.
   

Geen lid van een sportvereniging?

Ook kinderen die niet lid zijn van een sportvereniging mogen mee sporten. Aan de verenigingen is gevraagd om hun aanbod kenbaar te maken op de facebookpagina 'Leudal helpt elkaar'.