Naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de maatregelen rondom corona te wijzigen voor wat betreft buitensport mogelijkheden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, heeft de Veiligheidsregio Limburg Noord op 29 april de volgende noodverordening vastgesteld.