Als voorzitter van deze commissie fungeert mevrouw mr. N.J.A.G. Alofs (CDA). De raadscommissie Sociaal overlegt en informeert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

 • Drie decentralisaties uit het Regeerakkoord over het sociale domein: Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet
 • Participatiewet
 • Accommodatie- en subsidiebeleid
 • Werkgelegenheid
 • Sociale werkvoorziening
 • Dorpsraden, dorpsontwikkeling en leefbaarheid
 • Kunst- en cultuurbeleid
 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg
 • Onderwijs en leerplicht
 • Welzijn, sport
 • Volksgezondheid

Besluitenlijst

Samenstelling

Vergaderingen

Nevenfuncties

Heeft deze informatie u geholpen?