Leudal bruist van de evenementen en activiteiten!

Evenementen

Gedurende het hele jaar worden er evenementen georganiseerd door verenigingen en instellingen. Er is een aantal terugkerende evenementen, zoals schuttersfeesten, braderieën, jaarmarkten, dorpsfeesten, muziekevenementen en straat- en buurtfeesten. Daarnaast worden ook jaarlijks vele incidentele evenementen georganiseerd.

Evenementen zijn een welkome bijdrage aan het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente Leudal. Toch kunnen evenementen ook negatieve kanten hebben, zoals geluidsoverlast, verminderde bereikbaarheid van gebouwen/terreinen, parkeerproblemen, verkeersopstoppingen en vervuiling van de openbare ruimte.

Collectieve evenementenverzekering

De gemeente heeft voor kleinere evenementen (tot 2.500 bezoekers/dag) een collectieve evenementenverzekering afgesloten. Dit betekent dat de organiserende clubs en verenigingen geen aparte evenementenverzekering behoeven af te sluiten. De verzekering biedt een gemaximeerde dekking voor aansprakelijkheid, materiaal, ongevallen, kasgeld, persoonlijke eigendommen en rechtsbijstand.

Voor meer informatie zie onderstaande brochure.

Gemeente

De gemeente speelt een rol bij de organisatie van festiviteiten aangezien de gemeente de vergunningen verleend. Daarnaast heeft de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de openbare ruimte en handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Brochure evenementenverzekering voor gemeenten

Heeft u gevonden wat u zocht?