In het coalitieakkoord staan de plannen en wensen van het college voor een collegeperiode.