In meerdere buurten van Leudal  werken bewoners, gemeente en politie samen aan een veilige woon- en leefomgeving.

Aanspreekpunt voor de buurt

De buurtcoördinator is de vertegenwoordiger van de buurt die regelmatig contact heeft met de gemeente en politie over preventie van criminaliteit en onveilige situaties in de buurt. Ook zorgt de buurtcoördinator ervoor dat wensen op het gebied van veiligheid doorgegeven worden aan de gemeente. De buurtcoördinator is als het ware de oren en ogen van de buurt. Dit kan hij niet alleen, hiervoor heeft hij hulp nodig van alle buurtbewoners. Maak dan ook uw melding via de buurtcoördinator, bel 0475 - 85 90 00  of via het het meldpunt(externe link).

Overzicht buurtcoördinatoren

Buurt-whatsapp

Buurt-whatsapp is een moderne digitale vorm van buurtpreventie. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp-groepen die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 256 mensen deelnemen aan zo’n groep. Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen, elkaar kunt waarschuwen en dat er een heel grote groep mensen bereikt kan worden. Tegelijkertijd leidt het tot sociale contacten.

In iedere kern van Leudal is Buurt-whatsapp actief. Wilt u toegevoegd worden aan de Buurt-whatsapp van uw kern? Dan kunt u contact opnemen met een beheerder van Buurt-whatsapp in uw kern. Dit zijn vaak andere contactpersonen dan de buurtcoördinatoren. Is de beheerder bij u niet bekend dan kunt u een mail sturen naar buurtwhatsapp@leudal.nl.

Meer weten over Buurtwhatsapp(externe link)

Spelregels voor deelname Buurt-whatsapp

  1. Deelnemers hebben een minimum leeftijd van 18 jaar.
  2. Deelnemers zijn woonachtig in de wijk/buurt waar de WhatsApp-groep actief is.
  3. Het oprichten van een WhatsApp-groep is een burgerinitiatief en is bedoeld om elkaar te informeren over verdachte situaties. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 1-1-2 gedaan is.
  4. Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie S = Signaleer. A = Alarmeer 1-1-2. A = App om de verdachte situatie bekend te maken bij anderen. R = Reageer. Doe dit door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en te kijken welke richting de persoon op loopt of het kenteken van een verdachte auto te noteren. Denk aan uw eigen veiligheid en spreek geen personen aan.
  5. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 gebeld is. Voorkom een veelvoud aan 1-1-2 meldingen bij de politie door op de Whatsapp-groep aan te geven dat de politie is geïnformeerd en gewaarschuwd. Let op taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
  6. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
  7. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon of voertuig in de app-groep is alleen toegestaan na overleg met politie t.b.v. het verstrekken van een signalement. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur lengte en opvallende kenmerken kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan kleur, merk, type en het kenteken. Houd de berichtgeving kort en duidelijk. Maak geen lange verhalen.
  8. Gebruik deze WhatsApp-groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Preventietips zijn welkom. Deel ze met uw contactpersoon via e-mail.

Heeft u gevonden wat u zocht?