Wat is het?

Als u geen vast woonadres in Nederland hebt, kunt u zich tijdelijk inschrijven op het adres van iemand anders of van een instelling. Dit heet een briefadres. Op dit adres ontvangt u dan voortaan uw post. U vraagt dit briefadres aan bij de gemeente.

Vanaf 1 januari 2022 is de gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres.Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Meer informatie over het verkrijgen van een briefadres kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl(externe link)

Verhuist uw familielid naar een zorginstelling? Lees dan eerst de folder Woon-Briefadres zorginstelling (onderaan deze pagina bij Documenten en formulieren). 

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn.

De persoon of instelling die staat ingeschreven op het briefadres, noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

 • Een partner(getrouwd of geregistreerd partnerschap) kan voor de andere partner een briefadres aanvragen als hij/zij daarvoor schriftelijk gemachtigd is door die partner
 • Meerderjarige kinderen kunnen voor een ouder een briefadres aanvragen als zij daarvoor gemachtigd zijn door die ouder

Daarnaast kunnen ook de volgende personen een briefadres aanvragen voor iemand anders:

 • Elke meerderjarige voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigd heeft.
 • Het hoofd van de instelling waar u gaat wonen.

Voorwaarden briefadres

De gemeente Leudal heeft een beleidsregel vastgesteld voor inschrijving op een briefadres. In de beleidsregel leest u informatie over de redenen waarvoor u een briefadres kunt aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Lees hier de beleidsregel(externe link).

Wat moet ik doen?

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Hiervoor maakt u een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u volledige informatie over het gebruik van een briefadres. Een afspraak maakt u gemakkelijk via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (0475) - 85 90 00.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

Zorginstelling

Blijft u voor langere tijd in een zorginstelling? Kijk dan onder het kopje Documenten voor meer informatie over het gebruik van een briefadres of een correspondentieadres.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever