Briefadres

Wat is het?

Een briefadres is een adres waar u uw post ontvangt. U kunt een briefadres aanvragen als u tijdelijk geen woonadres heeft of als u in een instelling verblijft. Op dit adres ontvangt u dan uw post.

Verhuist uw familielid naar een zorginstelling? Lees dan eerst de folder Woon-Briefadres zorginstelling (onderaan deze pagina bij Documenten en formulieren).

Hoe werkt het?

Een briefadres is altijd een adres in Nederland en mag geen postbus zijn. Het briefadres vraagt u aan in de gemeente waar de persoon woont, die u het briefadres verleent. Deze persoon noemen we de briefadresgever. De briefadresgever moet ervoor zorgen dat u uw post van de overheid krijgt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • brieven
 • belastingformulieren
 • een stempas
 • een dagvaarding

Een briefadres wordt niet zonder meer toegekend. U ontvangt een vragenformulier waarin u duidelijkheid verschaft over waar u verblijft en hoelang. Mogelijk wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek ontvangt u volledige informatie over de voorwaarden en het gebruik van een briefadres. De gemeente kan u vragen om bewijsstukken te overleggen.

Wie kan een briefadres aanvragen

 • De betrokkene zelf (de persoon die in een instelling gaat wonen, of die geen woonadres heeft)
 • Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.
 • Meerderjarigen voor een persoon die hem/haar daartoe schriftelijk heeft gemachtigd heeft.

Voorwaarden briefadres

U heeft tijdelijk geen woonadres. De gemeente Leudal heeft een beleidsregel vastgesteld voor inschrijving op een briefadres. In de beleidsregel leest u informatie over de redenen waarvoor u een briefadres kunt aanvragen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. Lees hier de beleidsregel.

Meer informatie over het verkrijgen van een briefadres vindt u op www.rijksoverheid.nl

Wat moet ik doen?

U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. 
Ligt het briefadres in de gemeente Leudal dat maakt u een afspraak via het algemene telefoonnummer (0475) - 85 90 00.

Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres.

Zorginstelling

Blijft u voor langere tijd in een zorginstelling? Kijk onder het kopje Documenten voor de folder woon-briefadres bij verhuizing naar een zorginstelling. Hier vindt u meer informatie over het gebruik van een briefadres of een correspondentieadres.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • ondertekende, schriftelijke toestemming van de briefadresgever
 • identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever
 • als uw nieuwe woonruimte nog niet is opgeleverd: een kopie van het huurcontract, koopcontract of de leveringsakte
 • als woningzoekende toont u aan dat u actief op zoek bent naar woonruimte. U levert bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving in van Thuis in Limburg, kamerverhuursites en particuliere verhuursites
 • als u tijdelijk verblijft in het buitenland levert u bewijsstukken in als:
  • vliegtickets met datum heen- en terugreis
  • contracten met werkgevers met daarop de periode dat u wordt uitgezonden
  • studieverklaring van de onderwijsinstelling in het buitenland met daarop de looptijd van de stage/studie
  • huurovereenkomst van de woonruimte in het buitenland