Wat is het?

Als u een huis gaat kopen vraagt de hypotheekverstrekker u soms gegevens over het huis en de grond. De gemeente kan u die gegevens geven. Dit heet een bouw- en grondverklaring.

Wat moet ik doen?

U vraagt de verklaring aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

  • uw hypotheekaanvraag
  • de omgevingsvergunning (als u die heeft)

Meer informatie

Meer informatie kunt u ook terugvinden op de pagina Bodeminformatie, bouw- of milieudossier opvragen.

Nota Bodembeheer Limburg Noord

De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (verder de Nota) is een gemeenschappelijke nota van de 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten. In de Nota staat hoe de regio omgaat met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart (BKK), waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een BKK wordt opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en verantwoorde manier mogelijk te maken.

Op het moment dat de Omgevingswet (Ow) in werking treedt komen onderdelen uit de Nota te vervallen en zullen in plaats daarvan direct werkende Rijksregels van toepassing zijn. Een gedeelte van de teksten uit de Nota vervalt en een gedeelte blijft als onderdeel van het overgangsrecht behouden. De wijzigingen en de betekenis voor de BKK is te lezen in de onderstaande “Leeswijzer bij de Nota Bodembeheer Limburg Noord”.

Hieronder kunt u de Bodemkwaliteitskaart Noord- en Midden-Limburg terugvinden, evenals de Nota Bodembeheer Noord- en Midden- Limburg en de leeswijzer behorende bij deze nota.