De mate en spreiding van bladval is sterk afhankelijk van de boomsoort en de weersomstandigheden. Door het bladafval te ruimen en het plaatsen van bladkorven proberen we overlast zo veel mogelijk te beperken. Op sommige momenten zal er toch enige hinder van bladval kunnen voorkomen.

Wat doet de gemeente

Plaatsen van bladkorven (vanaf 16 oktober 2023)

We plaatsen de bladkorven conform de tekeningen. (zie onderaan deze pagina) Ook zijn er 6 locaties waar met dranghekken een grote bladlocatie is gecreëerd. De bladkorven zijn bedoeld voor blad van gemeentelijke bomen, dus géén eigen bladafval, snoeiafval, plantenresten, plastic zakken of huisvuil. Vanwege de hoeveelheid bladkorven worden ze gemiddeld 1x per 2 weken geledigd. Net voor Kerstmis halen we de bladkorven weer weg.

Inzet externe bladzuiger

Het bladzuigen met een gespecialiseerde bladzuiger in de kernen op vaste routes wordt verzorgd door een extern bedrijf.  Deze gaat ongeveer half oktober van start en ruimt 1, 2 of 3 dagen (afhankelijk van de hoeveelheid bladval) per week het blad op. Op moeilijk bereikbare plaatsen (parkeerplaatsen, wegversmallingen, obstakels en dergelijke) wordt het blad met rug-gedragen bladblazers de rijbaan opgeblazen, zodat het blad meegenomen kan worden door de bladzuiger. 

Schoon blazen fietspaden

In bosrijke gebieden wordt bij veel bladval een trekker met bladblazer gebruikt om de fietspaden vrij te houden van natuurlijk afval.

Veegwagens RD Maasland

De veegwagens van Reinigingsdienst Maasland vegen frequent in de periode van bladval in straten waar veel gemeentebomen staan. Vanaf half oktober passen ze hun veegschema aan.

Bladruimen op gemeentelijke gazons

In het bladseizoen ruimt de aannemer regelmatig blad op de gemeentelijke gazons. Dit om verstikking van het gras te voorkomen. Ook op de grassportvelden wordt dan frequent blad geruimd.
 

Tips en aandachtspunten

Ik heb veel grote bomen in mijn eigen tuin

  • Indien dit het geval is verzoeken wij u om niet met wagens, trekkers of karren grote hoeveelheden blad naar de bladkorven te brengen. U kunt uw blad dan aanleveren bij het milieupark te Roggel. Per week mag u gratis 2 m3 brengen. Voor informatie, openingstijden en coronaregels kijk op www.rdmaasland.nl. Let op dat u uw geldige RD Maasland afvalpas meeneemt.
  • Op onze website kunt u de tekeningen met de locaties van de bladkorven en bladzuigroutes van 2023 raadplegen. De lila bolletjes zijn de locaties van de bladkorven en de lila 6-hoeken zijn de grotere locaties met dranghekken. De rode lijnen op de kaarten geven aan waar de externe bladzuiger wordt ingezet. Zie de kaarten onderaan deze pagina.
  • We kunnen niet van te voren bekend maken wanneer de bladzuiger of de veegwagen langs komt. Dit is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden (vroege of late vorst, temperatuur, harde wind/storm enz.). Wat we proberen is om tijdig en efficiënt in te springen op de bladvalpieken. 
  • Blad- en vruchtval zijn onderdeel van een natuurlijk proces en horen nu eenmaal bij het najaar. Het kan enige hinder veroorzaken, maar zie het niet direct als overlast. Bladeren in de tuin bieden ook bescherming aan planten, bijvoorbeeld tegen nachtvorst. Bovendien is het ook een belangrijke voedselbron voor vogels in de winterperiode. In de laag gevallen bladeren bevinden zich veel insecten.

Extra brengvoorziening tuinafval Baexem

Vanaf 15 maart t/m november is Brengvoorziening Tuinafval Baexem geopend.

Meer informatie

We proberen overlast van bladafval zoveel mogelijk te beperken. Onderstaande infographic laat in één oogopslag zien, wat we doen.

Infographic bladafval, tekstversie onder deze afbeelding
Infographic Bladafval

Afbeelding niet goed leesbaar? Download de infographic als pdf onder aan deze pagina.

Tekstversie

Infographic Bladafval

De afbeelding is een infographic over bladruimen in de gemeente Leudal, Nederland.
De afbeelding is in het Nederlands en heeft de titel “Bladruimen: Wat doen we?” 

De afbeelding is verdeeld in vlakken met verschillende illustraties en teksten die uitleg geven over het opruimen van bladafval. Verspreid over de gehele pagina. Ziet u op de achtergrond een aantal roze glooiende vlakken en roze bladeren van verschillende bomen. Onder andere de esdoorn. 

Bovenaan de pagina staat een grote oranje wolk, waar ook wat herfstbladeren op staan, met de volgende tekst. Dikgedrukt in zwarte tekst: “Bladruimen” en daaronder in witte tekst met hoofdletters: “WAT DOEN WE:”
Daaraan zit in de rechter onderhoek een groen/bruine wolk met de volgende tekst: Het bladseizoen loopt van oktober tot en met december.

In de rechterbovenhoek vindt u een witte wolk met daarin het logo van de Gemeente Leudal.
In de tekst daaronder staat: “Meldingsapp openbare ruimte. Doe eenvoudig een melding over de openbare ruimte via de meldingsapp ‘mijngemeente’ of via www.leudal.nl/openbare-ruimte-melding/”

Onder de grote oranje wolk, aan de linkerkant van de afbeelding, staat de zwarte tekst: “Accepteer dat er deze periode blad- en vruchtval is,” En dikgedrukt: “de herfst heeft zijn charme!” Op de achtergrond ziet u een aantal lichtroze bladeren in verschillende vormen.

Rechts daarvan staat de volgende zwarte tekst met een witte achtergrond. Dikgedrukt de titel: “Bladzuigen met bladzuigwagens”
En daaronder met normale tekstopmaak: “Hiermee starten we vanaf half oktober in de kernen. Dit wordt verzorgd door een extern bedrijf. Op moeilijk bereikbare plaatsen wordt het blad met bladblazers de rijbaan opgeblazen, zodat het blad meegenomen kan worden door de bladzuiger. Kijk voor meer routes per kern op www.leudal.nl/bladafval.”

Hieronder zien we over de gehele breedte een plaatje van een grijze slingerende weg, met 11 bomen en een paar struiken die verschillende bladeren in herfstkleuren hebben (geel, rood, groen, roze en oranje). Op de weg rijdt een gele bladzuigwagen. 

Onder de weg staat de volgende zwarte tekst op een witte achtergrond.
Dikgedrukt de titel: “Bladkorven”. 
En daaronder met normale tekstopmaak: “Er staan in elke kern bladkorven op locatie waar veel gemeentebomen staan. Onze buitendienst ledigt deze regelmatig. Vanaf 2022 worden in opdracht van de gemeenteraad een dubbel aantal bladkorven geplaatst. Kijk voor de exacte locaties op www.leudal.nl/bladafval”

Rechts naast de tekst staat een afbeelding van een rood huis met een bruin dak en een donkergrijze schoorsteen. Het huis heeft aan de rechterkant een grijze voordeur en aan de linkerkant twee ramen waarvan de linkerhelft grijs gekleurd is en de rechterhelft lichtblauw. Het huis ligt aan een grijze slingerende weg, die over de gehele breedte loopt en aan de rechterkant bijna samenkomt met de grijze weg daarboven, waarop de bladzuigwagen rijdt. Langs de grijze weg staan een aantal struiken met bladeren in herfstkleuren. Voor het huis, lopend op de weg, gooit een vrouw met lang blauwgrijs haar, een donkerblauwe trui met oranje vest, een paarse broek en lichtblauwe schoenen de herfstbladeren van een eikenboom op speelse wijze in de lucht.

Rechts van het huis, tussen de twee grijze wegen, ziet u een oranje vlak met daarin de zwarte tekst: “De fietspaden in het bos worden geregeld schoongemaakt, zodat er geen onveilige situaties ontstaan. Het schoonmaken wordt gedaan door onze eigen medewerkers van de buitendienst. Maar soms wordt er een tractor met bladblazer ingehuurd. Deze blaast dan de fietspaden schoon. Maar ook RD-Maasland veegt regelmatig de fietspaden.”

Onder de weg staat, in het midden van de pagina, een geel tekstvlak met daarin de zwarte tekst: “RD Maasland veegt in het bladseizoen zo veel mogelijk straten schoon waar gemeentebomen staan en die niet zijn ingedeeld voor de bladzuiger.”

Links van deze tekst ziet u een afbeelding van het hoofd en de schouders van een man met donkerpaars/bruin haar. Het haar loopt door in een baard en snor. De man draagt een oranje shawl die wappert in de wind. Daaronder draagt hij een jas in dezelfde kleur als zijn haar. Boven hem dwarrelen een oranje eikenblad en een lichtroze esdoornblad. Aan de rechterkant vindt u een boom met aan de wortels twee struiken, in dezelfde hoogte als de man. De donkerbruine stam en takken zijn duidelijk zichtbaar. Op de linkerhelft zijn de bladeren groenbruin gekleurd en op de rechterhelft lichtgroen. De linker struik heeft dezelfde kleur lichtgroen, de rechter struik is lichtroze.
Rechts van het gele tekstvlak wandelt een vrouw met paars lang haar, een lichtpaarse muts, een gele jas, paarse broek en paars-roze laarzen. Ze heeft een paarse paraplu vast in haar linkerhand. Naast haar ziet u een boom met aan de wortels een donker oranje struik en een rode paddenstoel met witte stippen. De donkerbruine stam en takken zijn duidelijk zichtbaar. Op de linkerhelft zijn de bladeren lichtroze gekleurd en op de rechterhelft lichtoranje.

Aan de rechterkant van de pagina ziet u een aan de linkerzijde vierkant afgerond licht groenblauw vlak geplaatst met daarin zwarte tekst. Dikgedrukt de titel: “Openbare ruimtes”
En daaronder met normale tekstopmaak: “Als het bladseizoen ten einde loopt worden de gazons in de openbare ruimte van blad ontdaan. We ruimen eerst langs de wegen en bij de inwoners op.
Dit heeft voorrang in het kader van veiligheid en overlast.”

Helemaal linksonder op de pagina staan een vierkant afgerond lichtbruin vlak met daarin zwarte tekst.
Dikgedrukt de titel: “Wat mag wel en wat niet?” En vervolgens in opsomming daaronder:
“De bladkorven zijn bedoeld voor blad van gemeentebomen;

  • Géén eigen bladafval, géén snoeiafval, plantenresten, plastic zakken of huisvuil;
  • Bij misbruik worden de korven niet meer geledigd of helemaal weggehaald;
  • Er worden geen bladkorven bijgeplaatst of verschoven;
  • U kunt gratis blad aanbieden bij het milieupark in Roggel (2 kubieke meter per week).”

In de rechteronderhoek van het lichtbruine vlak vindt u een oranje pompoen met bruine steel in het midden.

In het midden hiernaast ziet ue een afbeelding van een jongen met kort oranje haar, een blauwe jas met donkerblauwe capuchon, een paarse broek en blauwe schoenen die buiten op een oranje bankje een boek leest.

Rechts daarvan vindt u een vierkant roze afgerond tekstvlak met daarin zwarte tekst. Boven het roze tekstvlak staat de titel dikgedrukt “Wist u dat”. In het roze tekstvlak staat in opsomming de volgende zwarte tekst: “Gevallen blad biedt bescherming aan planten;

  • Gevallen blad beschermt tegen nachtvorst; 
  • Gevallen blad is een voedselbron en een beschermlaag voor insecten.”

In de rechteronderhoek zijn 4 esdoornbladeren getekend in respectievelijk de volgende kleuren; groen, geel, oranje en roze. Over deze bladeren staat de volgende zwarte tekst: “We doen ons best om overlast van bladafval zoveel mogelijk te beperken!!”