Wat is een BIZ?

De Wet op de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) geeft ondernemers de mogelijkheid om in een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld een bedrijventerrein of winkelgebied, gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun omgeving.  

BIZ winkelgebied Heythuysen 2023-2027

Op 1 november jl. heeft de gemeenteraad van Leudal haar goedkeuring verleend aan de Verordening BedrijvenInvesteringsZone winkelgebied Heythuysen 2023-2027 en is de heffing (= de BIZ-bijdrage) vastgesteld. De heffing wordt opgelegd en geïnd in de vorm van een belasting. De opbrengst wordt volledig uitgekeerd aan de Stichting BIZ Centrummanagement Leudal die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. 

Draagvlakmeting

De op 1 november jl. vastgestelde verordening treedt in werking zodra uit de definitieve draagvlakmeting (stemming) blijkt dat er voldoende belastingplichtige ondernemers instemmen met de invoering van de BIZ. Er is sprake van voldoende steun indien het minimale responspercentage 50% is. Daarbij dient minimaal tweederde van de uitgebrachte stemmen het voorstel te steunen en moeten deze voorstemmers meer dan 50% van de WOZ-waarde van alle stemmers vertegenwoordigen.
De stemming is geheim en de uitvoering gebeurt door ambassadeurs. Deze ambassadeurs hebben een verklaring afgelegd omtrent de uitvoering (o.a. geheimhouding). Er is een onafhankelijke toezichthouder op de naleving van de procedure en het tellen van de stemmen. 

Meer informatie?

Via onderstaande documenten krijgt u meer informatie over de BIZ, de draagvlakmeting, BIZ-activiteiten van de Stichting, Verordening BIZ en Uitvoeringsovereenkomst.
Mocht u vragen hebben over de BIZ en de draagvlakmeting, neem dan gerust contact op met Perry van Doorn, Accountmanager, per e-mail of telefoon (p.vandoorn@leudal.nl of (0475) 85 90 00).