Indien u van de regeling gebruik wenst te maken of u heeft vragen neem dan telefonisch contact met ons op via het algemene telefoonnummer: 0475-85 90 00

Wat is het?

Wanneer uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn twee verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal); en
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal twaalf maanden. Dit kan één keer verlengd worden.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Ook als u een eigen bedrijf begint vanuit een uitkeringssituatie, kunt u ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als u een Bbz-uitkering ontvangt heeft u geen recht meer op gewone bijstand.

Wat moet ik doen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent een redelijke termijn als zelfstandige in Nederland gevestigd (voor startende ondernemers gelden andere voorwaarden).
 • U verblijft in Nederland.
 • U bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent niet blijvend arbeidsongeschikt.
 • Uw inkomen ligt onder bijstandsniveau.
 • U hebt geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee).
 • U krijgt geen hulp van een bank of andere geldschieters, in de vorm van een lening.
 • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming.
 • U voldoet aan de vestigingseisen, bijvoorbeeld u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voor ondernemers ouder dan 55 jaar die hun bedrijf willen of moeten beëindigen kan mogelijk recht bestaan op een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz-uitkering).

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.