Wat is het?

Jongeren die niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien, kunnen in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Ben je tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet je eerst aan de zoekperiode van 4 weken voldoen. Dit wil zeggen dat je de eerste vier weken geen aanvraag voor een uitkering kunt indienen.

In die eerste 4 weken ga je solliciteren of je aanmelden voor een opleiding.

Het is de bedoeling dat je werk krijgt en blijft houden en/of een opleiding gaat volgen en afrondt met een diploma. Als je dan toch te weinig inkomen hebt, zal de gemeente dit aanvullen. Je inkomen wordt dan even hoog als een bijstandsuitkering.

Wat moet ik doen?

Als je hulp wilt bij het vinden van werk of als je een uitkering wilt aanvragen bel je de gemeente. Binnen 2 werkdagen word je teruggebeld door je klantregisseur. Er wordt een afspraak met je gemaakt voor een intakegesprek over je mogelijkheden om te werken en/of naar school te gaan. De afspraken hierover worden vastgelegd in een Plan van aanpak. Hiermee ga je aan de slag.

Als het mogelijk is helpen we je met het vinden van een baan en/of een opleiding.

Na 4 weken volgt er een tweede gesprek om te kijken of je je aan de gemaakte afspraken hebt gehouden. Als dat zo is en je hebt (tijdelijk) een uitkering nodig, dan krijg je een aanvraagformulier PW mee. Hiermee kun je een uitkering aanvragen. Bij het aanvraagformulier zit een checklijst. De bewijsstukken die daarop staan moet je samen met het ingevulde aanvraagformulier opsturen naar je klantregisseur.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Je bent jonger dan 27 jaar.
  • Jij en je eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
  • Je hebt 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en je hebt hier bewijzen van (bijvoorbeeld sollicitatiebrieven).
  • Je accepteert het plan van aanpak van de gemeente.
  • Je werkt mee aan arbeidsinschakeling.
  • Je gaat maatschappelijk nuttig werk doen als de gemeente dat van je vraagt
  • Je voldoet aan de Wet Taaleis

Aanvragen

Je vraagt de bijstandsuitkering aan door je telefonisch te melden bij de gemeente Leudal (telefoonnummer: 0475 - 85 90 00). De medewerker aan de telefoon zal je inplannen voor een voorlichtingsbijeenkomst. Je moet op deze bijeenkomst verschijnen.

Na afloop van de voorlichtingsbijeenkomst krijg je een werkmap en de aanvraagformulieren mee. Op het aanvraagformulier staat, bij welke klantregisseur jij je moet melden voor het aanvragen van een uitkering. Dit kan nadat je de 4 weken zoekplicht hebt doorlopen.

De zoekperiode van 4 weken gaat in op het moment dat jij je telefonisch gemeld hebt bij de gemeente. (Zoekperiode is de periode waarin je moet onderzoeken of je weer naar school kunt of hoe je zo snel mogelijk weer aan werkt komt).

Als de 4 weken verstreken zijn en je nog geen werk hebt en/of studeert, kun je telefonisch met de aan jou doorgeven klantregisseur contact opnemen voor het aanvragen van een uitkering. Tijdens deze afspraak neem je de aanvraagformulieren en de werkmap mee. Bij de aanvraagformulieren zit een checklist. De bewijsstukken die op deze checklist staan, moet je ook bij deze afspraak inleveren.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van je aanvraag een besluit. Deze termijn mag één keer verlengd worden.