Beleidsregel verhouding arbeidsmigranten en verblijfsrecreanten Landgoed Leudal

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2023 ter verduidelijking van het zogenoemde ‘ondergeschiktheidscriterium’ de conceptbeleidsregel ‘verhouding arbeidsmigranten en verblijfsrecreanten Landgoed Leudal’ opgesteld. Vanaf heden kunnen over de conceptbeleidsregel gedurende vier weken op basis van de Inspraakverordening zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt.

Beleidsregel verhouding arbeidsmigranten en verblijfsrecreanten Landgoed Leudal