Beleids- en uitvoeringsplannen Sociaal Domein

Hieronder kunt u het Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal Domein en het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein terugvinden.

Het Uitvoeringsplan Sociaal Domein beschrijft hoe we de komende jaren werken aan de doelen uit het Beleidsplan Sociaal Domein. In het sociaal domein willen we een transformatie realiseren. De thema’s die in dit uitvoeringsplan aan de orde komen dragen daaraan bij.

Bij elk thema is aangegeven aan welke doelen en maatschappelijke effecten dit thema bijdraagt. Er worden subdoelen, met activiteiten en bijbehorende resultaten gesteld. Daarbij geven we ook aan wie onze samenwerkingspartners zijn en is aandacht voor de samenhang tussen de thema’s. Ook wordt per thema een eerste aanzet gegeven voor monitoring en effectmeting en vindt u het overzicht van de werkgroepen.

Bekijk hieronder de plannen waarin beschreven staat hoe we de komende jaren werken aan de gestelde doelen:

Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2024 - 2027