Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Direct regelen

Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso kunt u doen via Mijn BsGW op www.bsgw.nl(externe link). U kunt ook de machtigingskaart die bij het aanslagbiljet is gevoegd invullen en opsturen.

Ook het intrekken of wijzigen van uw machtiging is mogelijk via uw persoonlijke pagina.

Regel de automatische incasso in Mijn BsGW op www.bsgw.nl(externe link)

Wat moet ik doen?

Het afgeven van een machtiging tot automatische incasso kunt u doen via Mijn BsGW op www.bsgw.nl(externe link). U kunt ook de machtigingskaart die bij het aanslagbiljet is gevoegd invullen en opsturen.

Ook het intrekken of wijzigen van uw machtiging is mogelijk via Mijn BsGW.