Wat is het?

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

supermarkt; levensmiddelenwinkel; snackbar; traiteur;  tabakspeciaalzaak; slijterij.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder, voor gebruik ter plaatse.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken;
 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne;
 • geen van de leidinggevenden heeft een strafblad, en
 • in uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • de uren dat alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen;
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne;
 • als alcohol wordt geschonken is minstens één van deze leidinggevenden aanwezig, en
 • de huisregels met betrekking tot alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

De gemeente Leudal heeft dit geregeld in de artikelen 2:34a en 2:34b van de APV.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn:

 • een aanvraag alcoholvergunning: € 427,00,-;
 • een wijziging van een alcoholvergunning: € 213,45,-.

Voor een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 35 Alcoholwet (tijdelijke tapontheffing) zijn geen legeskosten verschuldigd.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

 • verklaring sociale hygiëne
 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Hoe lang duurt het?

U krijgt in beginsel binnen 8 weken bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Direct regelen

We onderscheiden 2 typen Alcoholvergunningen:

 • Alcoholvergunning model A: voor commerciële ondernemingen
 • Alcoholvergunning model B: voor verenigingen  en stichtingen

Voor beide typen geldt dat, wanneer u een vergunning aan wilt vragen, het onze voorkeur heeft dat u eerst een afspraak inplant met onze collega's van de afdeling APV. Wij kunnen dan samen uw plannen bekijken en u direct adviseren in de stappen die u dient te ondernemen. Ook bespreken we dan hoe u de aanvraag in kunt dienen en welke documenten hiervoor nodig zijn. Een afspraak maken kan heel eenvoudig via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475-859000) en vraag naar de afdeling APV.

Alle informatie ontvangen en direct regelen? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in:

Aanvraagformulier Alcoholvergunning model A

DigiD

Voor het gebruik van dit formulier heeft u DigiD nodig. Bij gebruik van DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld en hoeft u dit niet meer zelf te doen. DigiD zorgt ervoor dat wij als gemeente zeker weten dat u ook echt bént wie u zegt te zijn. Door deze verificatie voorkomen wij dat anderen namens u kunnen handelen. De gemeente Leudal vraagt uw DigiD bij diverse aanvragen die u digitaal kunt doen.

U kunt ook de DigiD app downloaden. Dit is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. Meer informatie over DigiD kunt u hier vinden.

Aanvraagformulier Alcoholvergunning model B (Pdf, 280 kB)  

Het aanvraagformulier Alcoholvergunning model B is op dit moment nog niet gedigitaliseerd. Op korte termijn verwachten we dit te kunnen digitaliseren. Tot die tijd kunt u dit document (PDF) hierboven downloaden. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier deponeren in de brievenbus van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal
t.a.v. team Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Heeft deze informatie u geholpen?