Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder, voor gebruik ter plaatse.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder;
 • uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken;
 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne;
 • geen van de leidinggevenden heeft een strafblad, en
 • in uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • de uren dat alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen;
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne;
 • als alcohol wordt geschonken is minstens één van deze leidinggevenden aanwezig, en
 • de huisregels met betrekking tot alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

De gemeente Leudal heeft dit geregeld in de artikelen 2:34a en 2:34b van de APV.

Wat kost het?

De kosten zijn:

 • een aanvraag alcoholvergunning: € 427,00,-;
 • een wijziging van een alcoholvergunning: € 213,45,-.

Voor een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 35 Alcoholwet (tijdelijke tapontheffing) zijn geen legeskosten verschuldigd.

Direct regelen

We onderscheiden 2 typen Alcoholvergunningen:

 • Alcoholvergunning model A: voor commerciële ondernemingen, en
 • Alcoholvergunning model B: voor verenigingen en stichtingen.

Voor beide typen geldt dat, als u een vergunning wilt aanvragen, het onze voorkeur heeft dat u eerst een afspraak maakt met onze collega's van de afdeling Algemene verordening. Wij kunnen dan samen uw plannen bekijken en u direct adviseren met betrekking tot de stappen die u dient te ondernemen. Ook bespreken we dan hoe u de aanvraag kunt indienen en welke documenten hiervoor nodig zijn. Een afspraak maken kan heel eenvoudig via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475-859000) en vraag naar de afdeling Algemene verordening.

Alle informatie ontvangen en direct regelen? Vul dan het aanvraagformulier hieronder in:

Aanvraagformulier Alcoholvergunning model A

DigiD

Voor het gebruik van dit formulier heeft u DigiD nodig. Bij gebruik van DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld en hoeft u dit niet meer zelf te doen. DigiD zorgt ervoor dat wij als gemeente zeker weten dat u ook echt bént wie u zegt te zijn. Door deze controle voorkomen wij dat anderen namens u kunnen handelen. De gemeente Leudal vraagt uw DigiD bij diverse aanvragen die u digitaal kunt doen.

U kunt ook de DigiD app downloaden. Dit is de makkelijkste manier om veilig in te loggen. Meer informatie over DigiD kunt u hier vinden.

Aanvraagformulier Alcoholvergunning model B (Pdf, 280 kB)

Het aanvraagformulier Alcoholvergunning model B is op dit moment nog niet gedigitaliseerd. Op korte termijn verwachten we dit te kunnen digitaliseren. Tot die tijd kunt u dit document (PDF) hierboven downloaden. Na invulling en ondertekening kunt u het formulier in de brievenbus doen van het gemeentehuis (Leudalplein 1) of toezenden per post.

Postadres:

Gemeente Leudal t.a.v. team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Postbus 30086093 ZG Heythuysen

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Wat heb ik nodig?

 • verklaring sociale hygiëne
 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt in beginsel binnen 8 weken bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wet Bibob

Als u als horecaondernemer een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning aanvraagt, moet u ook een toets van de wet Bibob doen. Bibob betekent: Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

De toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van de Dienst Justis.

De beleidsregel Bibob vindt u op www.overheid.nl

Bij de aanvraag van een alcoholvergunning dienen onderstaande formulieren m.b.t de Wet Bibob beiden ingevuld te worden.