Afkoppeling Hemelwater

Stimuleringsregeling afkoppelen Hemelwater

Door de klimaatverandering gaat het vaker en harder regenen. De rioolbuizen kunnen deze waterhoeveelheid niet verwerken. Daardoor loopt het riool soms over en komen straten blank te staan. De regen die op het dak van uw woning of schuur valt, loopt nu via de regenpijp naar de riolering. Dit is schoon water en hoort eigenlijk niet thuis in het riool. U kunt dit water afkoppelen van het riool en op die manier de wateroverlast in de toekomst beperken. De gemeente Leudal wil dit graag stimuleren en verstrekt daarvoor een financiële bijdrage in de vorm van de ‘Afkoppelsubsidie hemelwater’.

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bestemd voor eigenaren van private terreinen met verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Leudal.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Een aanvraag dient voorafgaand aan de de afkoppelactiviteiten te worden ingediend. De afkoppelactiviteiten mogen niet starten voordat de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente.  

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Subsidie kan worden aangevraagd voor: 

  • het afkoppelen van minimaal 40m2 dakoppervlak van afvoer via de riolering;

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Meer informatie

Lees de stimuleringsregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Team Ruimte via info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.