Wat is het?

Een verzoek om adresonderzoek of uitschrijving doet u als er personen op uw adres ingeschreven staan die daar volgens u niet wonen. De gemeente kan de genoemde bewoner niet direct van uw adres uitschrijven. Wetgeving maakt dit niet mogelijk. Uitschrijving kan alleen als de vorige bewoner zelf bij de gemeente aangifte doet van adreswijziging of als uit onderzoek blijkt dat de persoon er niet meer woont. De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan.

Hoe werkt het?

De gemeente is voor een adresonderzoek onder anderen afhankelijk van de medewerking van derden. Het adresonderzoek kan daarom enige tijd in beslag nemen.In de Basisregistratie Personen (BRP) wordt een aantekening gemaakt dat er een adresonderzoek loopt voor deze persoon. Organisaties die de BRP mogen raadplegen, zoals de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en zorgverzekeraars, weten dan dat naar deze persoon een adresonderzoek loopt.

Doel van dit adresonderzoek is een juiste inschrijving van de betreffende inwoner in de BRP. Bij dit onderzoek moet de gemeente zich houden aan de wettelijke voorschriften.

Wij adviseren u om alle post van desbetreffende persoon terug te sturen, met een vermelding dat deze persoon niet (meer) op het adres woont.

Wat heb ik nodig?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Bewijs dat u eigenaar of huurder bent van de woning, bijvoorbeeld een koop- of huurcontract.
  • Weet u om welke persoon het gaat? Geef dan ook de naam, geboortedatum en telefoonnummer van deze persoon door.

Extra informatie

Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens (in de BRP) en het bestrijden van adresgerelateerde fraude is belangrijk. Daarom heeft de overheid een speciale aanpak hiervoor in het leven geroepen. Diverse organisaties werken hier samen om de kwaliteit van de adressen blijvend hoog te houden. U leest er alles over op de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit | ICTU(externe link).