De gemeente Leudal heeft een aanplantregeling opgesteld die bijdraagt aan het vergroenen van de landelijke omgeving en het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast worden met deze aanplantregeling ook extra bomen geplant. De gemeente Leudal heeft immers de ambitie om de komende jaren voor elke inwoner 1 extra boom te planten.

Aanplantregeling

Inwoners en ondernemers in het buitengebied kunnen met deze aanplantregeling groen aanplanten op hun eigendom (erf of terrein). Na aanmelding wordt eerst getoetst of voldaan wordt aan de voorwaarden. Daarna vindt een intakegesprek plaats en maakt een landschapsdeskundige in overleg met de aanvrager een ontwerp en stelt een plantlijst op.

Voorwaarden

De aanplant moet gerealiseerd worden buiten de bebouwde kom en er wordt uitsluitend streekeigen en inheemse bomen en struiken geplant. Daarnaast kan alleen erfbeplanting en/of landschappelijke houtopstanden (bijvoorbeeld een singel, hoogstambomen, struweelhaag of bomenrij) aangeplant worden. De inrichting en aanplant van een tuin is niet mogelijk met deze aanplantregeling.

Verplichtingen vanuit het Limburgs KwaliteitsMenu (LKM) of compensatie (in het kader van de Wet natuurbescherming) zijn uitgesloten van deelname aan de aanplantregeling. Ook de aanplant van voedselbossen past niet binnen deze aanplantregeling. Per plantseizoen kunnen maximaal 25 locaties deelnemen. Deze aanplantregeling is opengesteld voor het plantseizoen 2022-2023 en 2023-2024. Daarna wordt de aanplantregeling geëvalueerd.

Algemene voorwaarden aanplantregeling

Kosten

Per plan geldt een maximum voor de kosten van het plantmateriaal en boompalen van € 1.350,-. De eigen bijdrage voor deelname aan de aanplantregeling bedraagt € 400,-. Daarnaast moet de deelnemer zelf de bomen en struiken planten en onderhouden. De overige kosten (o.a. intakegesprek; opstellen ontwerp en plantlijst; plantinstructie en beheerinstructie; aankoop plantmateriaal en boompalen) worden door de gemeente Leudal gefinancierd.

Nazorg 

In het najaar/winterperiode wordt een plantinstructie-bijeenkomst georganiseerd voor alle deelnemers. Later volgt een beheerinstructie-bijeenkomst. De aanplant moet minimaal 10 jaar in stand gehouden worden.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaande knop aanmelding voor deze aanplantregeling.

Aanmelden kan vooralsnog tot 1 mei 2024. Bij de aanmeldingen geldt ‘wie het eerst komt wie het eerste maalt'.  

Aanmelden aanplantregeling

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Lars Helwegen van de gemeente Leudal, telefoonnummer 0475-859000 of e-mail l.helwegen@leudal.nl.