Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid.

In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw:

 • ouders
 • nationaliteit
 • huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • overlijden
 • inschrijving in de BRP
 • verblijfplaats (adres)
 • kinderen
 • verblijfstitel (als u uit een ander land komt)
 • gezagsverhouding en curatele
 • reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart)
 • kiesrecht

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een document waarop uw foute gegevens staan
 • een officieel document waarop de juiste gegevens staan, bijvoorbeeld een huwelijksakte

Wat kost het?

Voor het aanpassen van onjuiste persoonsgegevens worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 4 weken past de gemeente de foute gegevens aan.
 • De gemeente stuurt u een brief als uw gegevens zijn aangepast.
 • Ook als de gemeente uw gegevens niet kan of mag aanpassen, krijgt u daarover een brief.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw verzoek, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente.

Extra informatie

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het MFO helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie.

Direct regelen

U vraagt de gemeente om uw gegevens aan te passen. Dit heet een correctieverzoek. U kunt het online via DigiD regelen via onderstaande button.

Geef een correctieverzoek door

Uw gegevens bij MijnOverheid

Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het wijzigen van uw contactgegevens bij MijnOverheid. Indien u bijvoorbeeld uw emailadres wilt wijzigen bij MijnOverheid, ga dan naar MijnOverheid.nl, log in met uw DigiD en pas uw gegevens aan. Een adreswijziging geeft u door via het online verhuisformulier.