Woonwagen, standplaats

Wat is het?

Als u een woonwagen hebt, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Hoe werkt het?

Voor de wet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • De standplaats moet zijn aangesloten op gas, water, licht en telefoon.
  • Woonwagens moeten 5 meter van elkaar vandaan staan.
  • In de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen.

Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met de gemeente voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de inrichting van een woonwagenstandplaats of het plaatsen van een woonwagen.
  • Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats? Schijf u dan in bij de gemeente of bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt. Inschrijven voor een standplaats kan bij Nijbod Consultancy, Postbus 7904, 5605 SH Eindhoven, telefoonnummer: (040) 252 40 25 of via e-mail: info@nijbod.nl.
  • Wilt u een standplaats in gebruik nemen, dan hebt u een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning nodig. Ook deze vraagt u aan bij de gemeente.

Wat is het?

Als u een woonwagen heeft, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.