Straks heeft iedereen gestemd, maar wat gebeurt er daarna? We maken het in 5 stappen duidelijk:

  1. De stemmen zijn geteld: het is duidelijk welke partijen in de gemeenteraad komen. Hoe meer stemmen een partij heeft gekregen, hoe meer zetels ze krijgt in de gemeenteraad.
  2. Het komt bijna nooit voor dat één partij een meerderheid heeft in de gemeenteraad. Daarom moeten partijen samenwerken. Meestal zoekt de grootste partij uit met welke andere partijen ze het beste kan samenwerken. Hun plannen gaan alleen door als meer dan de helft van de raadsleden het ermee eens is.
  3. Partijen vinden niet allemaal dezelfde dingen belangrijk. Ze moeten daarom goede afspraken maken voor de komende vier jaar. Daarbij krijgen de partijen nooit helemaal hun zin.
  4. De partijen die gaan samenwerken, leggen de afspraken vast in een akkoord: het coalitieakkoord. Hierin staat welke plannen de samenwerkende partijen hebben voor onze gemeente.
  5. De samenwerkende partijen leveren de wethouders voor het gemeentebestuur. Zij vormen samen met de burgemeester het college van B&W. Het college heeft in sommige gevallen de beslissingsbevoegdheid. In andere gevallen heeft het de medewerking van de gemeenteraad nodig.