Op deze pagina vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden. De informatie op deze pagina zal regelmatig worden aangepast.

Heeft u ook een vraag over het programma Buitengebied in Beweging? Stuur dan een mail via onderstaande button.

Ik heb een vraag

Vragen en antwoorden

Wat verstaan we onder het buitengebied?

Het buitengebied is de grond buiten de bebouwde kommen van steden en dorpen. De gemeente Leudal beslaat 16 dorpen en een omvangrijk buitengebied. Het buitengebied is in zowel ruimtelijk als economisch opzicht belangrijk voor de gemeente Leudal.

Wat is BiB?

BiB is een programma over en voor het buitengebied en staat voor Buitengebied in Beweging.

Waarom kiezen we voor een programma?

De wereld verandert dus ook het buitengebied. Steeds meer verschillende partijen maken gebruik van het ‘platteland’. Natuurlijk de agrariërs maar ook steeds meer recreanten. Zorginitiatieven verrijzen, personen willen als particulier wonen in het buitengebied en er is meer aandacht voor de natuur.

Doelstelling van BiB?

Het creëren en/of behouden van een kwalitatief hoogwaardig buitengebied waarin een goed werk-, woon- en leefmilieu gewaarborgd is.

Wie is eigenaar van BiB?

Het programma Buitengebied in Beweging is een initiatief van de gemeente Leudal. De gemeente is kartrekker van het programma. Echter is het programma niet alleen van de gemeente maar van ons ‘allemaal’: de ondernemers, bewoners en bezoekers in het buitengebied van Leudal.

Wat is een proeftuin?

In een proeftuin worden onderwerpen op een nieuwe wijze opgepakt. Een proeftuin kan een casus zijn, een situatie, een onderdeel van een groot dossier, vernieuwend onderzoek en dergelijke. Iedere proeftuin heeft zijn eigen doelstelling en vraagstelling.

Welke onderwerpen spelen er in het buitengebied?

De belangrijkste onderwerpen die op dit moment spelen zijn: infrastructuur, handhaving, economie en bedrijvigheid, natuur en klimaat, gezondheid.

Waarom in de gemeente Leudal?

In heel Nederland spelen de bovengenoemde onderwerpen als onderdeel van de transitie van het buitengebied. De raad van Leudal heeft besloten om hier actief mee aan de slag te gaan en de beelden over het buitengebied met elkaar te gaan delen.

Kernboodschap BiB

De wereld verandert dus ook het buitengebied. Steeds meer verschillende partijen maken gebruik van het ‘platteland’. Natuurlijk de agrariërs maar ook steeds meer recreanten. Zorginitiatieven verrijzen, personen willen als particulier wonen in het buitengebied en er is meer aandacht voor de natuur.

Wat betekent dit voor het buitengebied van Leudal?

Er wordt binnen het programma BiB via diverse sporen gewerkt o.a.:

Wat houdt de Omgevingswet in?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Wanneer is het programma BiB gereed?

Er is geen specifieke einddatum aangezien het een continue proces is. Het buitengebied zal aan verandering onderhevig blijven. Ook in de toekomst blijft de gemeente Leudal veranderingen, ontwikkelingen en aandachtspunten in het buitengebied centraal stellen. Dit in samenwerking met de omgeving om een goede werk-, woon- en leefomgeving in het buitengebied te behouden en te verbeteren.

Hoe worden inwoners, bedrijven en instellingen betrokken?

Inwoners, bedrijven en instellingen worden geïnformeerd en betrokken. We betrekken belanghebbenden vroegtijdig in de verschillende fasen van het programma. We hechten veel waarde aan de dialoog.

Kunnen inwoners meedenken?

Het antwoord hierop is volmondig, ja.

Hoe kan ik meedenken?

Hoe verbeteren en behouden we ons buitengebied? Wat kunt u daar aan bijdragen? Wat moet de gemeente volgens u doen? Met wie zou u zich willen organiseren om iets aan te pakken? Wilt u meedenken over de plannen die we maken? Kunnen wij meedenken met de plannen die u maakt?

Waar kunnen we de actuele informatie vinden over BiB?

Het programma Buitengebied in Beweging is een programma van mensen, van plaatsgenoten. We geven actief informatie over de werking van het programma Buitengebied in Beweging, de verschillende projecten, activiteiten en besluitvormingsprocessen.