Het is niet langer meer mogelijk om een vervangende stempas, kiezerspas of schriftelijke volmacht aan te vragen. De termijn hiervoor is gesloten op vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.

Een onderhandse volmacht kan nog verleend worden door invulling van de achterzijde van de stempas. 

Wat is stemmen bij volmacht?

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stembureau te komen of liever niet de gang naar het stembureau maakt tijdens deze coronapandemie, dan zijn er andere mogelijkheden om toch uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan dan namens u een stembiljet invullen.

Hoe kunt u iemand anders een volmacht geven?

 • Onderhandse volmacht
  U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Vul samen met de persoon die namens u mag stemmen de achterzijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan de persoon die namens u gaat stemmen. U kunt alleen een onderhandse volmacht verlenen aan een persoon die in dezelfde gemeente stemt. Een onderhandse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.
   
 • Schriftelijke volmacht (aanvragen niet meer mogelijk; termijn is gesloten op 12-03-2021 17.00 uur)
  U kunt als inwoner van de gemeente Leudal ook iemand machtigen die niet in de gemeente Leudal woont. Hiervoor vraagt u een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente Leudal. U vult samen met de gemachtigde het formulier (modelformulier L8) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kunt u het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Leudal óf afgeven bij de balie van het gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.
   
 • Digitaal (aanvragen niet meer mogelijk; termijn is gesloten op 12-03-2021 17.00 uur)
  Wanneer u de aanvraag digitaal wilt doen, zijn hiervoor 2 mogelijkheden:
 1. de volmachtgever en de gemachtigde doen gelijktijdig achter dezelfde computer, via de website van de gemeente Leudal, een digitale aanvraag voor een volmacht. U hier heeft hiervoor beiden DigiD nodig.
 2. de gemachtigde vult formulier model G2 (modelformulier G2) volledig in, ondertekent het formulier en stuurt dit langs digitale weg naar de volmachtgever. De volmachtgever vraag met DigiD, via de website van de gemeente Leudal, digitaal de volmacht. De volmachtgever upload het formulier G2 dat ingevuld en ondertekend is door de gemachtigde en stuurt deze met de digitale aanvraag mee. Alleen de volmachtgever heeft hiervoor DigiD nodig.

  >> Direct digitaal aanvragen

De gemeente verstuurt dan uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag stemmen. Een schriftelijk verleende volmacht kan niet worden ingetrokken.

Let goed op:

 • Normaal gesproken kunt u tot één dag voor de verkiezing nog een volmacht aanvragen. Omdat de eerste verkiezingsdag dit jaar is op maandag 15 maart 2021 is het laatste tijdstip waarop het verzoek bij de gemeente ontvangen moet zijn gewijzigd in vrijdag 12 maart 2021 om 17:00 uur. Een onderhandse volmacht kunt u uiteraard nog verlenen tot op de dag van de verkiezing.
 • De gemachtigde mag maximaal 3 volmachten aannemen.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem voor iemand anders uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00.