Wilt u iemand anders voor u laten stemmen? Verleen dan aan iemand een volmacht.

Wat is stemmen bij volmacht?

Wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent naar het stembureau te komen of liever niet de gang naar het stembureau maakt, dan zijn er andere mogelijkheden om toch uw stem uit te brengen. Een van deze mogelijkheden is om iemand anders te machtigen. Deze gemachtigde kan dan namens u een stembiljet invullen. Een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Hoe kunt u iemand een onderhandse of schriftelijke volmacht geven?

 • Onderhandse volmacht
  U wacht totdat u uw stempas heeft ontvangen. Vul samen met de persoon die namens u mag stemmen de achterzijde van de stempas in en onderteken deze beiden. Bij een onderhandse volmacht moet u een kopie van uw legitimatiebewijs (mag 5 jaar verlopen zijn) meegeven aan de persoon die namens u gaat stemmen. U kunt alleen een onderhandse volmacht verlenen aan een persoon die in dezelfde gemeente stemt. 
  Een onderhandse volmacht kunt u intrekken door de stempas terug te vragen en zelf te gaan stemmen.
 • Schriftelijke volmacht
  U kunt als inwoner van de gemeente Leudal ook iemand machtigen die niet in de gemeente Leudal woont. Hiervoor vraagt u een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente Leudal.
  U vult samen met de gemachtigde het formulier (modelformulier L8) in en ondertekent beiden het formulier. Hierna kunt u het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar de gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Leudal óf afgeven bij de balie van het gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.

  Wanneer u schriftelijke volmacht digitaal wilt aanvragen, zijn hiervoor 2 mogelijkheden:
  • de volmachtgever en de gemachtigde doen gelijktijdig achter dezelfde computer, via de website van de gemeente Leudal, een digitale aanvraag voor een volmacht. U hier heeft hiervoor beiden DigiD nodig.
  • de gemachtigde vult formulier model G2 volledig in, ondertekent het formulier en stuurt dit langs digitale weg naar de volmachtgever. De volmachtgever vraagt met DigiD, via de website van de gemeente Leudal, digitaal de volmacht aan via deze webpagina. De volmachtgever upload het modelformulier G2 dat ingevuld en ondertekend is door de gemachtigde en stuurt deze met de digitale aanvraag mee. Alleen de volmachtgever heeft hiervoor DigiD nodig.

De gemeente verstuurt dan uiterlijk maandag 2 juni 2024 het volmachtbewijs naar de persoon die namens u mag stemmen. 

Een schriftelijk verleende volmacht kan niet worden ingetrokken.

Let goed op: een gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00.