Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze niet ontvangen? Vraag een vervangende stempas aan!

Alle kiesgerechtigden ontvangen uiterlijk op 23 mei 2024 een stempas. Daarmee kan op ieder stembureau in de gemeente Leudal worden gestemd. Vergeet niet om ook een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) mee te nemen. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Deze kunt u mondeling aanvragen aan de balie in het gemeentehuis tot woensdag 5 juni 12.00 uur. Maak bij voorkeur eerst een afspraak. Vergeet uw identiteitsbewijs niet mee te nemen. 

Let goed op: Vindt u later uw stempas terug? Dan kunt u deze niet meer gebruiken. U kunt alleen stemmen met uw nieuwe stempas.

Stempas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem voor iemand anders uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. 

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00.