Het maken van verkiezingsreclame kan op de volgende manieren in de gemeente Leudal:

  • inleveren van verkiezingsaffiches voor aanplakking op de gemeentelijke aanplakborden;
  • het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden;
  • plaatsen van grote verkiezingsborden.

De spelregels voor het maken van de verkiezingsreclame worden hieronder toegelicht.

Aanplakborden

De gemeente plaatst 18 aanplakborden verspreidt over de 16 kernen binnen de gemeente Leudal. Beplakking van de aanplakborden door de gemeente zal uiterlijk 17 februari 2023 gebeuren. Eén verkiezingsaffiche per politieke partij wordt per bord door de gemeente aangeplakt. De locaties kunt u binnenkort vinden op onze website. De verkiezingsaffiches mogen niet zelf door de politieke partijen worden aangeplakt op deze aanplakborden. Poster/affiches die door (politieke)partijen zelf worden geplakt worden verwijderd.

Verkiezingsaffiches met een maximale afmeting van A1 posterformaat (60 x 84 cm) kunnen bij de receptie van het gemeentehuis worden afgegeven van 1 februari t/m 10 februari 2023. Per politieke partij kunnen 18 verkiezingsaffiches worden afgegeven.

Er kunnen enkele reserve-affiches worden aangeleverd voor het geval dat posters voor de datum van de verkiezingen worden beschadigd of om andere reden niet meer leesbaar zijn. Ook deze reserveposters worden indien nodig door de gemeente op de aanplakborden aangebracht. De gemeente is overigens niet aansprakelijk voor beschadiging of verwijdering van de verkiezingsaffiches door onbevoegden. Beplakking zal plaatsvinden in volgorde van de lijstnummering.

Sandwich- en of driehoeksborden (maximale afmeting 1,50 x 1.00 meter)

Er mogen maximaal 6 sandwich- en/of driehoeksborden per politieke partij per kern worden geplaatst. Deze borden mogen er staan vanaf 1 februari t/m 31 maart 2023. Voor de plaatsing is geen vergunning of melding nodig. Er zijn ook geen kosten aan verbonden. Wel moet u rekening houden met een aantal voorschriften. Zo moeten sandwich- en/of driehoeksborden o.a. geplaatst worden binnen de bebouwde kom, op verkeersveilige plekken en mogen ze vanzelfsprekend geen overlast veroorzaken. Daarnaast mogen er geen borden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten.

Grote verkiezingsborden (maximale afmeting van 3m2)

Grote verkiezingsborden mogen geplaatst worden van 1 februari t/m 31 maart 2023. Voor de tijdelijke aanwezigheid van deze borden hoeft u geen bouwvergunning aan te vragen. U moet rekening houden met een aantal voorschriften. Zo mag plaatsing op particuliere grond alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende van de grond. Bij de plaatsing van de borden dient de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Per kern en bijbehorende buitengebied mogen maximaal 3 grote verkiezingsborden per politieke partij worden geplaatst.

Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en de grote verkiezingsborden is en blijft aansprakelijk voor de aan andermans eigendom toegebrachte schade.

Verwijderen van sandwich- en/of driehoeksborden en grote verkiezingsborden

Wanneer sandwich- en/of driehoeksborden, grote verkiezingsborden niet aan de regels voldoen, worden ze verwijderd. De kosten hiervoor bedragen € 50,- per bord en moeten door de plaatser worden betaald.

Reclame in en buiten het stembureau

In het stembureau mogen geen activiteiten plaatsvinden die erop zijn gericht de kiezers in hun keuze te beïnvloeden. Het aanplakken van posters in de buurt van of aan de buitenzijde van een stembureau is wel toegestaan.
Kijk voor meer informatie over de regels in en buiten het stembureau: www.kiesraad.nl.