Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uit brengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Stemmen in Leudal

Binnen de gemeente Leudal mag u bij elk willekeurig stembureau uw stem uit brengen. Op uw stempas staat welk stembureau voor u het dichtstbijzijnde is bij u in de buurt. De stembureaus zijn geopend op 6 juni 2024 van 07:30 tot 21:00 uur en zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk. Ook is er een mobiel stembureau welke op specifieke tijden geopend is. 

Kijk op www.leudal.nl/verkiezingen waar u uw stem in de gemeente kunt uitbrengen.

Als u gaat stemmen dan dient u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.
 

Mijn paspoort, ID-kaart of rijbewijs is kwijt of gestolen. Hoe kan ik toch stemmen?

U mag stemmen als u een Verklaring van Vermissing laat zien in het stembureau. Samen met een document waar u naam en foto op staan, bijvoorbeeld een OV-chipkaart. Een Verklaring van Vermissing vraagt u aan bij de gemeente.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

De stempassen worden uiterlijk 23 mei bij u bezorgd. Echter ontvangt niet iedereen een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van het Europees Parlement gelden de volgende voorwaarden.

Voorwaarden Europees Parlement:

  • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezing;
  • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit; of
  • kiezers hebben de nationaliteit van een EU-lidstaat en hebben zich vóór 23 april 2024 als kiezer laten registreren bij de gemeente;
  • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (23-04-2024) zijn ingeschreven als ingezetene in de BRP van een Nederlandse gemeente
     

Is uw stempas kwijt of beschadigd?

Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen. U kunt op 2 manieren een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan tot 3 juni 2024, 13:00 uur via onze website. U logt dan in met uw DigiD.

Let op dat u tijdig aanvraagt, de postbezorging kan langer dan normaal duren door tekort aan personeel bij PostNL.
Wilt u liever persoonlijk langskomen, dan kan dat tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 12:00 uur. Neem naar deze afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen.
 

Wilt u in een andere gemeente binnen Nederland stemmen?

Kiezers van de gemeente Leudal die bij de komende verkiezingen hun stem in een andere gemeente willen uitbrengen kunnen een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas voor de verkiezingen van het Europees Parlement kan de kiezer bij elke gemeente in Nederland zijn stem uitbrengen.

Uiterlijk woensdag 5 juni 2024 tot 12:00 uur en ná ontvangst van de stempas kan een kiezer in persoon bij de balies van het gemeentehuis een verzoek doen tot afgifte van een kiezerspas. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee. Online kunt u tot en met maandag 3 juni 2024 tot 13.00 uur een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas kan vervolgens ook weer worden omgezet in een onderhandse volmacht.
 

Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Dit machtigen kan op 2 manieren

Onderhandse volmacht

Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen. Overdracht van de stempas aan een andere kiezer uit de gemeente Leudal kan tot en met de verkiezingsdag. Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtsbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtsbewijs.

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Dit mag ook een foto op bijvoorbeeld een telefoon zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht

Bent u in het buitenland of niet in de gelegenheid om de achterzijde van uw stempas te vullen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit doet u digitaal met DigiD.

U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 tot 13:00 uur met behulp van uw DigiD digitaal een volmacht aanvragen. 
Let op dat u tijdig aanvraagt, de postbezorging kan langer dan normaal duren door tekort aan personeel bij PostNL.
Bent u niet in de gelegenheid om digitaal een schriftelijke volmacht aan te vragen? Dan kunt u dit schriftelijk doen met het formulier schriftelijke volmacht voor het Europees Parlement (Model L 8). Na toekenning wordt de volmacht naar de volmachtgever verstuurd. U kunt dan niet meer stemmen met uw stempas. Ook kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.

Voorwaarden

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

  • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
  • moeten op 6 juni 2024 18 jaar of ouder zijn;
  • beide personen moeten op 23 april 2024 (dag van de kandidaatstelling) in de BRP van een Nederlandse gemeente ingeschreven staan.

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmacht stemmen uitbrengen.
 

Hoe worden de stemmen geteld?

Op donderdag 6 juni na 21:00 uur tellen de stembureauleden alle stemmen op lijst- en op kandidaatniveau. Dit gebeurt in het stembureau.

Op vrijdag 7 juni controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) de uitslag van de stembureaus. Ook worden bij fouten in de processen verbaal eventueel hertellingen uitgevoerd.  De tellingen gebeuren in het gemeentehuis in Heythuysen (Leudalplein 1, 6093 HE) en daar is ook de zitting van het GSB. 

\Het GSB heeft zitting van 09:00 tot 17.00 uur. Bij hertellingen kan het GSB ook op 8 juni nog zitting hebben. Het tellen van de stemmen en de zitting van het GSB is openbaar en u mag daarbij komen kijken.

Op 14 juni stelt het centrale stembureau de verkiezingsuitslag vast.
 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Kijk op www.leudal.nl/verkiezingen of op www.kiesraad.nl. Daar leest u alles over de verkiezingen.

Ook kunt u bellen naar 0475-859000 of een e-mail toesturen naar verkiezingen@leudal.nl.