Om het risico op verspreiding van corona (Covid-19) op de verkiezingsdag zo klein mogelijk te houden, worden er extra maatregelen getroffen. Dit om ervoor te zorgen dat het voor jou veilig is om te stemmen en voor stembureauleden veilig om hun werk te doen in de stembureaus. 

Coronamaatregelen

Wij doen er als gemeente alles aan om het stemproces veilig te laten verlopen. Hieronder een opsomming van de maatregelen die we nemen:

  1. We vragen alle kiezers thuis een gezondheidscheck te doen vóórdat iemand naar het stembureau gaat. Kunt u niet alle vragen met Nee beantwoorden dan vragen wij u thuis te blijven. U kunt tot op de dag van de stemming iemand onderhands een volmacht geven door het invullen van de achterzijde van uw stempas.
  2. In alle stembureaus hebben we een duidelijke looproute aangebracht. Ook in de wachtrij wordt aangegeven hoe u op 1,5 meter van elkaar kunt wachten totdat u het stemlokaal kunt betreden. Uiteraard geldt ook in het stembureau de 1,5 meter-regel. Mocht het zo zijn dat de uitgang voor minder-validen niet goed bereikbaar is dan vragen wij u de richtlijnen van de toezichthouder in het stembureau te volgen zodat ook de minder-valide stemmer veilig het stembureau kan verlaten.
  3. Bij binnenkomst in het stemlokaal desinfecteert u uw handen. Hiervoor is desinfectiemateriaal aanwezig. U draagt een mondmasker in het stemlokaal en iedere kiezer krijgt zijn eigen rode potlood.
  4. De stemhokjes worden regelmatig gedesinfecteerd, dit geldt ook voor alle overige aanraakobjecten zoals een eventuele deurklink etc.
  5. Afhankelijk van de grootte van het stembureau mag er een aantal personen aanwezig zijn in het stembureau. Bij een kleiner stembureau zal u dus eerder gevraagd worden even buiten te wachten dan bij een groter stembureau.
  6. Via de aangegeven looproute verlaat u weer het stembureau en kunt u weer naar huis.

Ook omdat u slechts een kort tijdsbestek in het stemlokaal bent, zijn wij van mening dat het stemmen op deze manier veilig kan gebeuren. Uiteraard vragen wij u om als het mogelijk is, een tijdstip te kiezen waarop het waarschijnlijk minder druk zal zijn.

Voelt u zich toch te kwetsbaar om op woensdag 17 maart 2021 naar het stembureau te gaan? Bezoek dan een van de drie stembureaus die op maandag en dinsdag zijn geopend. Deze extra-stemdagen zijn vooral voor kwetsbare personen die in alle rust hun stem willen uitbrengen.

Meer informatie

U vindt de landelijke maatregelen tijdens de verkiezingen op de website van de Rijksoverheid. Heeft u nog vragen, stuur dan een e-mail naar verkiezingen@leudal.nl.