De voorzitter van het centraal stembureau, voor de op 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal, maakt het volgende bekend:

De ingeleverde en door het centraal stembureau onderzochte kandidatenlijsten voor de verkiezing van de gemeenteraad zijn tijdens de zitting van het hoofd stembureau op woensdag 1 februari onderzocht.

De kandidatenlijsten – met de eventueel vereiste ondersteuningsverklaringen - evenals het proces-verbaal I 1 liggen vanaf 2 februari 2022 ter inzage bij:

Bureau verkiezingen - Gemeentehuis Leudal (receptie)
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

De ter inzagelegging eindigt op het moment dat het centraal stembureau tijdens een openbare zitting op 4 februari 2022 om 10.00 uur heeft beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de daarboven geplaatste aanduidingen.

Heythuysen, 1 februari 2022

De voorzitter voornoemd,
D.H. Schmalschläger