Op 6 juni 2024 vindt de verkiezing van het Europees Parlement plaats. Kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, én in de gemeente Leudal staan ingeschreven, kunnen aanvragen per brief te stemmen. Dat gaat via de gemeente Den Haag. 

Stemmen en tijdelijk verblijf in het buitenland

Er zijn 2 mogelijkheden om te stemmen voor kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn, bijvoorbeeld voor werk of studie. 

  1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht. De aanvraag hiervoor (Model L 8) verloopt via de eigen gemeente. 
  2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag via: Tijdelijk in het buitenland tijdens de Europees Parlementsverkiezing - Den Haag. De volledige aanvraag, ondertekend en met kopie van het geldige Nederlandse identiteitsdocument, moet uiterlijk 10 mei 2024 ontvangen zijn.

Zij beoordelen de aanvraag en sturen de kiezer een briefstembewijs toe op het tijdelijke buitenlandse adres. Zij informeren vervolgens de woongemeente per e-mail. De gemeente zorgt ervoor dat deze kiezer geen stempas meer krijgt, of dat deze ongeldig wordt gemaakt. Ook mag de kiezer niet via een volmacht of meteen kiezerspas de stem kunnen uitbrengen.

NB. De kiezer blijft uiteraard ingeschreven op het adres van de Nederlandse woongemeente.