Standplaats aanvragen

Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wilt verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats aanvragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • handelingsbekwaam bent

Duur van de standplaatsvergunning

De standplaatsvergunning wordt voor een beperkte duur door burgemeester en wethouders verleend.

Bij de bepaling van de passende beperkte periode waarvoor de standplaatsvergunning geldt betrekt het college van burgemeester en wethouder in ieder geval de terugverdientijd van de noodzakelijke investeringen.

Daarom moet in ieder geval bij de aanvraag van de standplaatsvergunning een bewijs van de investeringen worden overlegd.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening)
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken

Wat kost het?

De kosten van een vergunningaanvraag zijn afhankelijk van de periode waarin u deze wil gebruiken:

  • vergunning voor één dag, per kern: € 29,45;
  • vergunning voor één week, per kern: € 59,-;
  • vergunning voor één maand, per kern: € 98,50;
  • vergunning voor zeven jaar, in één kern: € 299,80
  • vergunning voor zeven jaar, in meer dan één kern, per kern: € 256,45.

Direct regelen

Standplaats aanvragen

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Venten

Onder venten wordt verstaan de uitoefening van kleinhandel, waarbij de goederen aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis-aan-huis aanbieden van goederen. Volgens jurisprudentie dient de venter zijn waren voortdurend aan te bieden vanaf een andere plaats. Dit is anders dan het innemen van een standplaats. Dan worden vanaf een vaste plaats goederen ter verkoop aangeboden.

Als gevolg van de deregulering van de AV  is voor het venten in de gemeente Leudal geen ventvergunning meer vereist. Er is gekozen voor een algemene regel. Het is ingevolge de AV verboden te venten als de openbare orde wordt verstoord, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Eventuele overlast door het venten kan aangepakt worden door de Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).