Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. Met een dergelijke vergunning mag u met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een vergunningaanvraag zijn afhankelijk van de periode waarin u deze wil gebruiken:

  • vergunning voor één dag, per kern: € 29,45;
  • vergunning voor één week, per kern: € 59,00;
  • vergunning voor één maand, per kern: € 98,50;
  • vergunning voor zeven jaar, in één kern: € 299,80
  • vergunning voor zeven jaar, in meer dan één kern, per kern: € 256,45.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • voor welke periode u de standplaats wilt gebruiken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt in beginsel binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Meer informatie

Wilt u een standplaats innemen op een dag- of weekmarkt of een tijdelijke markt, dan gelden andere regels. U hebt dan een marktvergunning nodig. Hiervoor geldt de marktverordening gemeente Leudal. Kijk voor meer informatie bij ‘Marktplaats aanvragen

DigiD

Voor het gebruik van dit formulier heeft u DigiD nodig. Bij gebruik van DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld en hoeft u dit niet meer zelf te doen. DigiD zorgt ervoor dat wij als gemeente zeker weten dat u ook echt bént wie u zegt te zijn. Door deze controle voorkomen wij dat anderen namens u kunnen handelen. De gemeente Leudal vraagt uw DigiD bij diverse aanvragen die u digitaal kunt doen.

U kunt ook de DigiD app downloaden. Dit is de gemakkelijkste manier om veilig in te loggen. Meer informatie over DigiD kunt u hier vinden.

Venten

Onder venten wordt verstaan de uitoefening van kleinhandel, waarbij de goederen aan willekeurige voorbijgangers worden aangeboden, dan wel het huis-aan-huis aanbieden van goederen. Volgens jurisprudentie dient de venter zijn waren voortdurend aan te bieden vanaf een andere plaats. Dit is anders dan het innemen van een standplaats. Dan worden vanaf een vaste plaats goederen ter verkoop aangeboden.

Als gevolg van de deregulering van de AV  is voor het venten in de gemeente Leudal geen ventvergunning meer vereist. Er is gekozen voor een algemene regel. Het is ingevolge de AV verboden te venten als de openbare orde wordt verstoord, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Eventuele overlast door het venten kan aangepakt worden door de Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).
 

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?