Gemeente Leudal stelt een nieuw plan op voor de speelruimte. Hierin staan de aandachtspunten waar we ons op gaan richten de komende jaren. 

Wat vinden jullie?

We horen graag wat jullie vinden van onze aandachtspunten en wat jullie verder belangrijk vinden om goed buiten te kunnen spelen en bewegen in jullie dorp. Daarom hebben we een vragenlijst gemaakt. Met jullie antwoorden kunnen we het speelruimteplan verbeteren. De vragenlijst kun je invullen van 15 juli tot en met 27 augustus. 

>> Vul hier de vragenlijst in
Hoe worden jullie op de hoogte gehouden?

Als we de resultaten van de vragenlijst verwerkt hebben, delen we deze met jullie op deze website. Ook het speelruimteplan komt hier te staan als deze af is.

Aandachtspunten voor het nieuwe speelruimteplan

  1. Inrichten en versterken van centrale speelplekken
  2. Goede participatie om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten
  3. Een divers speelaanbod in elk dorp
  4. Verder vergroenen van de speelruimte
  5. Een goed en divers sportaanbod bieden
  6. Speelruimte is openbaar

1. Centrale speelplekken

We gaan ervoor zorgen dat elk dorp een goede centrale speelplek heeft. Dit is een ontmoetingsplek voor heel de buurt waar jong en oud, met en zonder beperking graag samenkomt en uitgedaagd wordt om te bewegen. Je kunt er spelen en sporten.

Speelplek

De focus komt te liggen op de centrale speelplek, maar de kleine speelplekken blijven bespeelbaar. Als op kleine speelplekken de toestellen onveilig of versleten zijn, worden ze niet meer vervangen. Als de bewoners het willen kunnen er nog wel kleine toestellen terugkomen zoals een wip of stapstenen. In de ruimte die vrij komt kan, ook als er geen toestellen staan, nog steeds gespeeld worden zoals in gras, bosjes en op heuvels.

Natuur speeltuin

2. Participatie en betrokkenheid van bewoners

Er komt per dorpskern een budget en we stellen een aantal richtlijnen en eisen op voor het ontwerp van de speelplekken. Bewoners kunnen meebepalen welke toestellen er komen op de centrale plekken. Ook voor de kleine speelplekken kunnen de bewoners hun wensen geven. Als bewoners zelf een nieuwe plek willen, dan kijken we samen met de dorpsraad waar behoefte aan is, of genoeg mensen het idee steunen en of het past bij de plannen voor de andere speel- en sportplekken in het dorp.

Brainstorm sessie

3. Een divers speelaanbod in elk dorp

We willen dat kinderen op verschillende manieren kunnen spelen, zoals spelen met toestellen, in de natuur of op een pleintje. Per dorp kijken we bij de inrichting van een speelplek naar variatie in manieren van spelen, maar ook in toestellen. Zo zorgen we voor meer uitdaging en speelruimte waar je minder snel op uitgekeken bent.

speeltuin klimrek

4. Vergroenen van de speelruimte

Een natuurlijke omgeving is goed voor mens, dier en milieu. Bij het inrichten van speelplekken gaan we nog meer bomen planten. We gebruiken natuurlijke ondergronden (gras, zand of houtsnippers) om opwarming te voorkomen en voor betere afwatering te zorgen. We stimuleren spelen in de natuur door bespeelbaar groen aan te leggen zoals speelbosjes, heuvels en natuurlijke elementen zoals stenen en stammen om over te springen. Zo maken we de speelruimte nog meer bespeelbaar, leefbaar en klimaatbestendig. Belangrijk bij de keuze van het groen is dat we het goed kunnen onderhouden.

Groene speelruimte

5. Een goed en divers sportaanbod

We zorgen ervoor dat je in elk dorp kan sporten op of los van de centrale speelplek. Het sportaanbod is afhankelijk van de bewoners en hun wensen (kinderen, jongeren en volwassenen). We verbeteren de kwaliteit van de centrale sportplek en als genoeg mensen het willen kunnen we een nieuwe sportplek of andere sporten aanleggen.

Skatebaan

6. Speelruimte is openbaar

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om buiten te spelen, daarom is de speelruimte openbaar toegankelijk. Bij speelplekken die nu niet altijd openbaar zijn, zoals schoolpleinen of verenigingen, kijken we hoe we deze open kunnen stellen. Als we een nieuwe school bouwen, dan is het speelplein altijd open.

Schoolplein