Leg schade vast door het maken van duidelijke foto's en video's. Meld de schade zo snel mogelijk bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon.

Let op: Nog tot 15 december WTS voor getroffenen waterschade

De Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (Regeling WTS juli 2021) geeft een tegemoetkoming voor waterschade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken.

De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. U kunt uw waterschade melden tot en met 15 december 2021.

Voor meer informatie en het maken van uw melding volgt u deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regeling-wts-juli-2021

Tegemoetkoming schade

De Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor het hoogwater in Limburg van juli 2021. Mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering kunnen schade melden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat hierbij om een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. 

Gift Nationaal Rampenfonds

Giro 777 heeft meer dan 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal 1.000 euro schenken

Slachtofferhulp

Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, emotionele hulp of advies? Neem dan contact op met Slachtoffer Hulp via telefoonnummer 0900-0101. Geef aan dat u contact opneemt over de watersnoodramp. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 20:00 uur en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur. 

Slachtofferhulp kijkt mee hoe u schade vergoed kunt krijgen. U vindt meer informatie op de website van Slachtofferhulp Nederland