Heeft u als organisator een evenement op uw planning staan dan ontvangen wij graag een mail via APV@leudal.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Naam/soort evenement;
  • Datum/data evenement;
  • Locatie evenement;
  • Naam organisator met telefoonnummer.

Uw reservering wordt dan in onze evenementenkalender geregistreerd.
Let wel, dit betreft een reservering en is geen officiële aanvraag. Een reservering is geen garantie dat het evenement op de voorgestelde datum kan plaatsvinden.

Het komt nog te vaak voor dat aanvragen voor een evenementenvergunning te laat en/of incompleet door ons worden ontvangen. De wettelijke behandeltermijn voor evenementenvergunningen (inclusief optochten) is 8 weken.
Wij verzoeken u daarom de aanvragen 8 weken vóór de datum van het evenement in te dienen.

Voor de grotere evenementen hebben we meer tijd nodig om de aanvraag te behandelen. Het betreft hier o.a. (meerdaagse) muziekfestivals, toernooien met feestavonden en overnachtingen. We verzoeken u daarom deze 12 weken vóór de datum van het evenement de aanvraag in te dienen. Dit in verband met eventuele vooroverleggen en advisering van de in-en externe disciplines zoals brandweer, politie en GHOR.

Voor de grotere evenementen dient u het volgende aan te leveren:

  • Veiligheidsplan;
  • Verkeersplan, tekening met daarop aangegeven de te plaatsen borden en eventuele omleidingsroute (wanneer er verkeersmaatregelen van toepassing zijn) Plattegrond inrichting evenemententerrein met de te plaatsen objecten, inclusief maatvoering en onderlinge afstanden van deze objecten, en nooduitgang(en);
  • Plattegrond inrichting van eventuele feesttent(en) met de te plaatsen objecten, inclusief maatvoering en onderlinge afstanden van deze objecten, en nooduitgang(en).

Zorg dat de aanvraag compleet wordt ingediend dit bespoedigd de behandeltermijn.
Het is raadzaam om de website van de gemeente Leudal te raadplegen voor de meest recente informatie rondom evenementen.

Let op:
Aanvragen die na de wettelijke beslistermijn van 8 weken binnen komen worden niet meer in behandeling genomen.

Heeft u vragen of aan-of opmerkingen, ook tips zijn welkom, neem gerust contact op met het Team algemene verordening (AV)/ bijzondere wetten via (0475) 85 9000.