In het algemeen vinden we het belangrijk dat in de plannen aandacht is voor:

  • De wens om de plint (begane grond) in te vullen met bijvoorbeeld een commercieel/maatschappelijke voorziening, horeca, bedrijfs- en/of detailhandelsfunctie.
  • Het benutten van de mogelijkheid om bovengenoemde invulling te realiseren met functies die nu buiten het centrum liggen.
  • De toevoeging van huurwoningen op de verdieping in de middenklasse (€800 - €1.000) en hogere klasse (>€1000).
  • Aan te sluiten bij de kwaliteitseisen van het UP Wonen met betrekking tot levensloopbestendige invulling en een minimale oppervlakte van 65m2.
  • Het behoud van de architectonische elementen al dan niet door herplaatsing.