Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.
Hieronder kunt u het proces-verbaal terugvinden.

Proces-verbaal onderzoek kandidatenlijsten