De burgemeester van de gemeente Leudal;

maakt bekend dat op 7 juni 2024 aanvang 09.00 uur een openbare zitting wordt gehouden van het gemeentelijk stembureau in ‘de Ontmoeting’ van het gemeentehuis op Leudalplein 1 te Heythuysen.

Tijdens deze openbare zitting worden door het gemeentelijk stembureau de stemmen geteld die zijn uitgebracht bij de stembureaus voor de Europees Parlement verkiezing van 6 juni 2024. Deze zitting zal uiterlijk tot 17.00 uur duren. Indien de werkzaamheden dan niet zijn afgerond, wordt de zitting de volgende dag vanaf 09.00 uur hervat.

Het proces-verbaal van deze openbare zitting wordt door de voorzitter van het gemeentelijk stembureau openbaar gemaakt op maandag 10 juni 2024  zodra het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden.

Heythuysen, 17 mei 2024
De burgemeester van de gemeente Leudal,
D.H. Schmalschläger