Openbare zitting centraal stembureau, donderdag 16 maart 2023, 09.00 uur. 

Op donderdag 16 maart 2023, aanvang 09.00 uur, houdt het gemeentelijk stembureau van de gemeente Leudal, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen, een openbare zitting.

Tijdens deze openbare zitting worden door het gemeentelijk stembureau de stemmen geteld die zijn uitgebracht bij de stembureaus voor Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023. Deze zitting zal uiterlijk tot 17.00 uur duren.

Het proces-verbaal van deze openbare zitting wordt door de voorzitter van het gemeentelijk stembureau openbaar gemaakt op donderdag 16 maart 2023 (of één dag later bij eventuele hertelling) zodra het gemeentelijk stembureau alle processen-verbaal heeft gecontroleerd en akkoord heeft bevonden.

Heythuysen, 1 maart  2023
De burgemeester van de gemeente Leudal,
D.H. Schmalschläger