*Let op: artikel aangepast op 2-2-2022. Zitting fysiek bijwonen ook beperkt mogelijk.

Openbare zitting centraal stembureau, vrijdag 4 februari 2022, 10.00 uur.

Op vrijdag 4 februari 2022, aanvang 10.00 uur, houdt het centraal stembureau van de gemeente Leudal, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen, een openbare zitting.

Tijdens deze zitting beslist het centraal stembureau:

a. over de geldigheid van de op 31 januari 2022 ingeleverde kandidatenlijsten,
b. over het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten,
c. over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
d. over de nummering van de kandidatenlijsten voor de op 14, 15 en 16 maart 2022 te houden gemeenteraadsverkiezing.

Fysiek bijwonen beperkt toegestaan, digitaal bijwonen kan ook

Vanwege de coronavirus maatregelen kunnen slechts een beperkt aantal geïnteresseerden de zitting fysiek in de raadzaal bijwonen. Daarom kunt u de zitting ook in een digitale omgeving bijwonen door middel van een live-verbinding.

Die live-verbinding is te zien via het internetadres: https://channel.royalcast.com/leudal en klik daarna bij 4 februari 2022 op ‘Zitting centraal stembureau’.

Digitaal bezwaar inbrengen

Ook kunnen personen, die de zitting in een digitale omgeving bijwonen, digitaal bezwaren inbrengen. Dat gaat als volgt in z’n werk:

 1. tijdens de zitting zal ik als voorzitter van het centraal stembureau zeggen dat vanaf een bepaald moment personen zich gedurende 15 minuten kunnen aanmelden om mondeling of per e-mail een bezwaar in te brengen.
 2. Dat aanmelden, om het bezwaar te kunnen inbrengen, kan gedurende dat kwartier: 
 3. ​​​​Ná dat kwartier krijgen degenen die zich hebben aangemeld van mij de gelegenheid om daadwerkelijk van hun bezwaren te doen blijken. Dat kan dan op twee manieren:
  • Zij worden via de telefoon in de gelegenheid gesteld. 
   De telefoon van het stembureau-lid de heer W. Cornelissen wordt in de raadzaal in de luidsprekerstand gezet zodat de andere stembureauleden + de geïnteresseerden die de live-verbinding volgen kunnen horen welke bezwaren worden ingebracht;
  • Zij worden via de live-verbinding in de gelegenheid gesteld.
  • De bezwaarmaker komt, nadat hij of zij (aan de hand van de tevoren van de heer Cornelissen verkregen inloggegevens) is ingelogd in de live-verbinding, voor een ieder in beeld en kan vervolgens van z’n bezwaren doen blijken.

   Degenen die op voorhand, dus al vóór de zitting, willen testen of zij met hun privé apparatuur kunnen inloggen in zo’n live-verbinding om van - mogelijke - bezwaren te doen blijken, kunnen in de week voorafgaande aan de openbare zitting daarover contact opnemen met de heer Cornelissen via het hiervoor vermelde telefoonnummer.

Heythuysen, 20 januari 2022.

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Leudal,

De burgemeester,

D.H. Schmalschläger.