De burgemeester van de gemeente Leudal;
gelet op artikel 22b, lid 4 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19;

maakt bekend dat op 16 maart 2022 aanvang 07.30 uur een openbare zitting wordt gehouden van het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis, Leudalplein 1, Heythuysen.

Tijdens deze openbare zitting worden door het gemeentelijk stembureau de stemmen geteld die zijn uitgebracht bij de stembureaus voor vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022. Ingevolge artikel 22e, lid 6 van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 zal de uitslag niet eerder bekend gemaakt worden dan na 21.00 uur.

Het proces-verbaal van deze zitting wordt door de voorzitter van het gemeentelijk stembureau openbaar gemaakt op woensdag 16 maart 2022 om 21.00 uur in het gemeentehuis in Heythuysen.

Heythuysen, 21 februari 2022
De burgemeester van de gemeente Leudal,
D.H. Schmalschläger