De online publicatie van de verkiezingsuitslag maakt het mogelijk dat iedereen de resultaten kan controleren en op grond hiervan een melding kan doen bij het Centraal Stembureau (CBS), zodat zij tot nader onderzoek kunnen overgaan. Deze meldingen kunnen gedaan worden op Melding aan centraal stembureau Europees Parlementsverkiezing 2024 | Verkiezingen | Kiesraad.nl

Meldingen kunnen vanaf maandag 10 juni 10.00 uur tot maandag 17 juni, 11.00 uur worden ingediend bij het centraal stembureau, de Kiesraad. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.