Bent u fruitteler en gaat u gebruik maken van geluidsapparatuur, waaronder knalapparatuur? Meld dit dan, jaarlijks, voor aanvang van het gebruik daarvan, schriftelijk bij de gemeente. 

Met onderstaand formulier kunt u als fruitteler eenvoudig een melding maken van het feit dat u knalapparatuur gaat gebruiken om vogels te verjagen. Voor gebruik van dit formulier kunt u inloggen met uw DigiD (niet verplicht). Bij gebruik van uw DigiD worden uw persoonsgegevens automatisch ingevuld en hoeft u dit niet meer zelf te doen.

Direct melden

U kunt deze melding eenvoudig doen via onderstaand formulier.

Meld gebruik knalapparatuur

Voorschriften gebruik knalapparatuur

Op het gebruik van knalapparatuur is een aantal voorschriften van toepassing, die bijdragen aan het veilig en verantwoord gebruik van de apparatuur.

Definities

In deze algemene regels wordt verstaan onder:

 • Avondperiode: de periode van 19.00 uur tot 22.00 uur;
 • buitengebied: het buitengebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente Leudal met uitzondering van de bebouwde kommen;
 • dagperiode: de periode van 06.00 uur tot 19.00 uur;
 • geluidgevoelige objecten: gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen;
 • geluidsapparatuur: ieder voorwerp dat gebruikt wordt om wild of gevogelte te verjagen en daarbij geluid produceert;
 • knalapparatuur: bijzonder geluidsapparaat dat een knal veroorzaakt met als doel wild of gevogelte te verjagen;
 • nachtperiode: de periode van 22.00 uur tot 06.00 uur.

Algemene regels geluidsapparatuur in plaats van vergunningplicht

Geluidsapparatuur mag alleen worden gebruikt als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (Lar, LT) ten gevolge van geluid afkomstig van geluidsapparatuur bedraagt in de dag-, avond- en nachtperiode ten hoogste respectievelijk 45, 40 en 35 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige objecten;
 • Het maximale geluidsniveau ten gevolge van het geluid afkomstig van geluidsapparatuur, waaronder knalapparatuur, bedraagt in de dag- en avondperiode ten hoogste respectievelijk 70 en 65 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige objecten;
 • Geluidsapparatuur, ook knalapparatuur, mag tussen 22.00 uur en 6.00 uur niet in werking zijn.

Algemene regels knalapparatuur in plaats van vergunningplicht

Knalapparatuur mag alleen worden gebruikt als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • de kortste afstand tussen een knalapparaat en de openbare weg bedraagt ten minste 100 meter. Deze afstand kan worden teruggebracht tot 50 meter indien weggebruikers en wandelaars worden gewaarschuwd met duidelijk waarneembare en kenbare waarschuwingsborden die aangeven dat een knalapparaat in werking is;
 • de loop van een knalapparaat dient te zijn afgewend van geluidgevoelige objecten. Als dit niet mogelijk is, omdat het perceel zich midden tussen meerdere geluidgevoelige objecten bevindt, dan is een draaiende loop toegestaan;
 • de knalfrequentie bedraagt in de dagperiode maximaal 10 knallen per uur, in de avondperiode bedraagt de knalfrequentie maximaal 4 knallen per uur;
 • twee keer in de dagperiode van 06.00 uur tot 19.00 uur mag binnen een tijdsbestek van 15 minuten maximaal 15 keer geschoten worden. Voor het overige deel van de dagperiode mag dan geen knalapparaat ingezet worden;
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2.4 bedraagt de afstand tussen een knalapparaat en een geluidsgevoelig object minimaal 250 meter;
 • Cumulatie van geluid door meerdere knalapparaten in elkaars nabijheid mag niet leiden tot ontoelaatbare hinder. Een tweede knalapparaat nabij een reeds opgesteld apparaat, wordt daarom op minimaal 300 meter van het eerst opgestelde apparaat geplaatst. Staan meerdere knalapparaten op minder dan 300 meter van een geluidgevoelig object opgesteld dan geldt het maximum van 8 knallen per uur in de dagperiode en 4 knallen per uur in de avondperiode
 • Er moeten, naast knalapparatuur, minimaal drie andere verjagingstechnieken worden toegepast.
  Label op apparatuur

Geluidsapparatuur, waaronder knalapparatuur, moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar label waarop de naam, adres en (mobiele) telefoonnummer van de gebruiker staan vermeld. 

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van dit formulier? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0475) 85 90 00.