Wat is het?

Ouders of verzorgers die één of meer kinderen op school hebben, zorgen vaak zelf voor het halen en brengen van hun kinderen. Meestal levert dat geen problemen op. Er kunnen echter situaties zijn, waarin dit niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat het kind een handicap heeft of de speciale school op flinke afstand van huis ligt. Voor deze leerlingen kunnen ouders een vergoeding of aangepast vervoer aanvragen. 

De gemeente heeft regels voor het leerlingenvervoer. Trafficon voert in opdracht van de gemeente Leudal het leerlingenvervoer uit.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen van het primair onderwijs (lagere school) die niet zelf of niet onder begeleiding naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een handicap of doordat de speciale school ver weg ligt. Daarnaast is het leerlingenvervoer er ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs die door een structurele handicap niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. De gemeente heeft een regeling voor het leerlingenvervoer waarin de mogelijkheden staan voor:

  • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
  • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer (eventueel met begeleiding)
  • (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Wat zijn de kosten?

In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Voor (speciaal) basisonderwijs en voor sommige scholen verder dan 20 km vraagt de gemeente een eigen bijdrage wanneer uw inkomen boven een vooraf vastgestelde norm komt.

Hoe werkt het?

Leerlingenvervoer is er voor kinderen in het basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Uw kind komt niet zomaar in aanmerking voor de regeling. De voorwaarden zijn onder andere:

  • de afstand tussen uw woning en de school
  • de reistijd
  • de mogelijkheden van het kind om zelfstandig te reizen

Wat moet ik doen?

  • U dient een digitale aanvraag in via de website https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl.
  • Doe dit vóór 1 juni van het betreffende jaar of zo snel mogelijk als uw kind in de loop van een schooljaar instroomt.
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Trafficon, tel: (0475) 772 177 of via mail: llvleudal@trafficon.nl

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van Trafficon. In dit besluit staat of u een vergoeding krijgt of uw kind gebruik kan maken van aangepast vervoer via bus of taxi.

Aanvragen

Dit product kunt u digitaal aanvragen. via de website https://vervoersmanagementonline.ptrm.nl.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Trafficon, tel: (0475) 772 177 of via mail:llvleudal@trafficon.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?