Door problemen bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst zijn veel ouders in Nederland getroffen. De Belastingdienst wil herstellen wat fout is gegaan. Zij hebben alleen nog niet alle gedupeerden in beeld. Om de gedupeerden te kunnen helpen, is het van belang dat zij zich melden. Bent u een van deze gedupeerden? Meld u dan bij de Belastingdienst en bij de gemeente. De Belastingdienst zorgt voor een compensatie voor gedupeerde ouders.  Bij de gemeente kun u terecht voor extra problemen die zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.

Hoe helpt de Belastingdienst?

De Belastingdienst compenseert ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Denkt u dat uw kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 onterecht is stopgezet of heeft u te maken gehad met (vermoedelijk) onterechte terugvorderingen? Dan kunt u contact opnemen met het serviceteam van de Belastingdienst:

Serviceteam gedupeerden kinderopvangtoeslag, via tel. 0800 - 23 58 358  (maandag t/m donderdag van 8.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 - 17.00 uur).

De Belastingdienst onderzoekt dan of uw kinderopvangtoeslag onterecht is gestopt. Verder bekijken zij ook of u recht heeft op compensatie of een tegemoetkoming. Ook wanneer u niet weet of u tot de doelgroep behoort en voor compensatie in aanmerking kunt komen, kunt u contact opnemen met het serviceteam.

Ook hulp voor kinderen en jongeren

Niet alleen ouders, maar ook kinderen en jongeren kunnen problemen hebben door de toeslagenaffaire. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Voor hen is de kindregeling gemaakt. De kindregeling biedt hulp op verschillende gebieden. De kinderen en jongeren krijgen een geldbedrag, hulp van de gemeente en is er hulp voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Kinderen krijgen vanzelf bericht

De meeste kinderen en jongeren die recht hebben op de kindregeling zijn bij de Belastingdienst bekend. Zij krijgen vanzelf een brief met daarin meer uitleg. En hoeven zich daarom niet aan te melden.
In sommige gevallen is aanmelden echter wel nodig, namelijk:

  1. Het kind heeft pleegouders. Of heeft pleegouders gehad.
  2. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden.
  3. Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.

Twijfelt u of aanmelden mogelijk is? Dan kunt u dat controleren door het invullen van een korte vragenlijst op de website van de Belastingdienst onder Toeslagen.

Mocht u meer informatie willen, dan vindt u deze op de volgende website:
Belastingdienst - Toeslagen Herstel


Wat kan de gemeente betekenen?

De Belastingdienst compenseert de gedupeerden, maar dit is niet altijd voldoende om uit de problemen te blijven. Als u als ouder of kind getroffen bent door de kinderopvangtoeslag, dan kunt u via de gemeente hulp krijgen. Brede ondersteuning heet dat. De hulp is er op verschillende gebieden. Er kunnen bijvoorbeeld andere problemen zijn ontstaan rondom psychisch welbevinden, relatieproblematiek of problemen met de zorg en de opvoeding van kinderen. 

Door middel van de brede ondersteuning die de gemeente aan kan bieden houdt de medewerker van de gemeente overzicht over de hulp aan u en uw gezin, en houdt contact om met u te bespreken of alles goed loopt. Ook stelt u samen een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken over de hulp die u krijgt. U krijgt dit plan ook mee naar huis. Zo kunt u nog eens rustig alle afspraken nalezen. 

Met wie heeft u contact bij onze gemeente? 

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire, heeft u problemen die zijn ontstaan door de toeslagenaffaire en woont u in de gemeente Leudal? Neemt u dan contact met ons op. U kunt dat doen door te bellen met het algemene nummer van de gemeente (0475) 85 9000.