Wilt u uw stem uitbrengen in een andere gemeente? Vraag een kiezerspas aan!

Wat is een kiezerspas?

Met uw stempas kunt u bij elk stembureau in uw gemeente uw stem uitbrengen. Een kiezerspas vervangt uw stempas. Met een kiezerspas kunt bij de Europees Parlement Verkiezing bij elk stembureau in Nederland uw stem uitbrengen.

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?

  • Schriftelijk verzoek
    U kunt schriftelijk een kiezerspas aanvragen (Model K 6-1 (Verzoek om een kiezerspas) | Publicatie | Rijksoverheid.nl). Dit verzoek dient u in bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17:00 uur bij de gemeente zijn ontvangen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan met het verzoek mee. 
  • Mondeling verzoek
    U kunt ook een afspraak maken bij de balie burgerzaken op het gemeentehuis. Dit kan pas nadat u uw stempas heeft ontvangen. Meld u met uw stempas en een geldig legitimatiebewijs op uw afspraak. Ook hier geldt dat u een afspraak maakt bij de gemeente waar u op 23 april 2024 in de Basisregistratie personen staat ingeschreven. U kunt dit verzoek doen aan de balie tot woensdag 5 juni 2024 om 12.00 uur.

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. 

Gaat u stemmen dan neemt u naast de kiezerspas ook een geldig legitimatiebewijs (dat niet langer dan 5 jaar verlopen is) mee.

Kiezerspas en volmacht

Wanneer iemand een volmachtstem voor iemand anders uitbrengt dan moet dit altijd tegelijkertijd gebeuren met het uitbrengen van de eigen stem. 

Brengt u met een kiezerspas een volmacht uit voor iemand met een stempas? Dan moet u beide stemmen uitbrengen in de gemeente waar de volmacht verlener zijn stem moet uitbrengen.

Brengt u met een kiezerspas een volmacht uit voor iemand met een kiezerspas? Dan kunt u beide stemmen uitbrengen in elke gemeente in Nederland.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel ze dan via de e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met het team Verkiezingen op telefoonnummer (0475) 85 90 00.