Op deze pagina wordt informatie bijgehouden over de situatie en de benodigde maatregelen rond het hoogwater. De gemeente houdt deze situatie continu in de gaten samen met andere organisaties zoals het Waterschap Limburg. Actuele informatie vindt u hieronder.

Heeft u een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen onderaan op deze pagina.

Actuele situatie waterstand

 1. Momenteel bezig: Dinsdag 13 februari 10.30uur

  Terug naar regulier beheer

  De hoogte van de waterstand in de Maas en onze beken daalt. Daarmee is er ook geen sprake meer van een verhoogde waterstand. De gemeente schaalt de activiteiten die sinds midden vorige week zijn opgezet daarom weer af. Alle taken en processen gaan dus volgens het Draaiboek Hoogwater terug naar het reguliere beheer. De afsluitingen van diverse wandel- en fietspaden worden verwijderd, net als de bebording die preventief langs de wegen was klaargezet.
   

 2. Afgerond: Zaterdag 10 februari 11.15 uur

  Onze beken en de Maas hebben momenteel nog te maken met een verhoogde waterstand, maar er is geen sprake van een dreigende situatie. De piek in de hoogte van het water wordt vandaag verwacht. De gemeente blijft - ook tijdens carnaval - de ontwikkeling van de waterstand nauwlettend in de gaten houden. Dat doen we aan de hand van het Draaiboek Hoogwater. Dat betekent dat een aantal wandel- en fietspaden preventief worden afgesloten. De (afsluitings)hekwerken die op voorhand naast een aantal wegen in Neer zijn gezet, zullen daar nog blijven staan.

  Op basis van de informatie die op dit moment voorhanden is, kunnen alle festiviteiten en optochten in het kader van carnaval gewoon doorgaan.

 3. Afgerond: Vrijdag 9 februari 10.30 uur

  De gemeente houdt de ontwikkeling van de waterstand nauwlettend in de gaten. We zien dat er vanavond een waterafvoer van 1.577 m3 per seconde wordt afgevoerd bij het meetpunt in de Maas bij Sint Pieter (Maastricht). Dit betekent dat het ongeveer 24 uur later onze gemeente zal bereiken. Daarom zijn in Neer preventief hekwerken geplaatst langs de kant van een aantal wegen. Dit mede met het oog op carnavalstochten en andere carnavalsfestiviteiten.

 4. Afgerond: Donderdag 8 februari 13.30 uur

  De afgelopen 24 uur is er in Midden- en Noord-Limburg zo'n 15-20 mm neerslag gevallen. De gevallen neerslag zorgt ervoor dat de beekafvoeren in Midden- en Noord Limburg toenemen. Ook de waterstand in de Maas stijgt de komende dagen. Rijkswaterstaat verwacht een afvoer van 1.150 tot 1.550 m3/s, met een piek die komende vrijdag/zaterdag (9/10 februari) komt.

  Als gemeente treffen we maatregelen en monitoren we de waterstand, ook tijdens de carnaval.

Waar vind ik informatie over actuele waterstanden?

De actuele situatie, verwachtingen en getroffen maatregelen zijn te volgen via de website van Waterschap Limburg(externe link). De actuele informatie over de waterstand van de Maas staan op liveblog van Rijkswaterstaat(externe link).

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt aan de hand van een draaiboek voor hoogwatersituaties. De gemeente volgt de ontwikkelingen van het waterpeil nauwgezet en neemt indien nodig maatregelen om eventuele overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Waar kan ik een melding doen over de openbare ruimte?

Meldingen kunnen digitaal worden gedaan.

>> Meteen melden

Wat kunt u als inwoner doen?

Op de website Wachtnietopwater(externe link) staan praktische tips en adviezen voor, tijdens en na wateroverlast.

Waar ik me aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief Hoogwater?

Wie bellen?

Geschreven tekst onder afbeelding
Uitgeschreven tekst

Wateroverlast - Wie bel ik?
Ondergelopen ruimtes en verstopte riolering in huis dient u zelf te regelen. Verstopte riolering in de straat meldt u bij de gemeente. Voor losliggende putdeksels op de weg en wanneer er risico is op kortsluiting of brand belt u 0900-0904 (geen spoed, wel brandweer ter plaatse). Tenslotte belt u bij acuut gevaar of twijfel altijd 112.